För dig som bor utomlands

För att vi ska kunna betala ut pension till dig som bor utomlands måste du varje år intyga att du lever.

Levnadsintyg

  • Vi hämtar levnadsintyget automatiskt
    Om du inte har fått något levnadsintyg skickat från oss betyder det att vi har hämtat in det automatiskt från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Du behöver inte göra något ytterligare.
  • Vi skickar ett levnadsintyg till dig
    Om du har fått ett levnadsintyg från AMF behöver du fylla i det och skicka tillbaka det till oss. Har du svensk e-legitimation kan du signera levnadsintyget direkt på Dina sidor. På så sätt slipper du skicka in blanketten. På Dina sidor kan du även ändra dina kontouppgifter om det behövs.

Saknar du svensk e-legitimation kan du välja att skicka blanketten med vanlig post, fax eller skanna in det och skicka med e-post. 

AMF c/o Depona
Box 231
151 23 Södertälje

Fax: +46 8 696 34 10

E-post: info@amf.se

Om vi inte får in ett korrekt ifyllt levnadsintyg stoppas din utbetalning. Så fort vi får ditt inskickade levnadsintyg börjar vi betala ut pensionen igen, inklusive de pengar som varit stoppade.

Din adress

Vi hämtar våra adresser från statens personadressregister (SPAR) och har därför ingen möjlighet att registrera din utländska adress. För att du ska få viktig information skickad till dig behöver du avregistrera dig hos Skatteverket genom att anmäla din utländska adress och att du är utflyttad från Sverige.

Vill du fortfarande vara registrerad hos Skatteverket men ändå få din post skickad till utlandet, behöver du anmäla en särskild adress hos dem. AMF får uppgifterna automatiskt en kort tid efter det att du anmält din adress till Skatteverket.

Observera att du behöver anmäla din adress direkt till AMF om du i framtiden byter adress utanför Sverige. Detta eftersom att vi i dessa fall inte får dina adressuppgifter från svenska myndigheter. 

Om du inte har Bank-ID och saknar skrivare kan du mejla vår kundservice så skickar vi hem blanketten till dig. 


Särskild inkomstskatt

Kontakta Skatteverket om du vill ansöka om särskild inkomstskatt för utlandsbosatta. Det gäller dig som är bosatt utomlands och arbetar i Sverige kortare tid än sex månader eller får pension från Sverige.