Kvinna som pratar med man.

När du sköter pensionen åt någon annan

Här har vi samlat information för dig som är god man eller förvaltare så att du ska kunna hantera din huvudmans pension hos AMF på ett enkelt och korrekt sätt.

Ett uppdrag som god man eller förvaltare brukar omfatta:

  • Att bevaka huvudmannens rättigheter, till exempel att ansöka om stöd och service.
  • Att förvalta egendom, till exempel att betala räkningar och deklarera.
  • Att sörja för person, till exempel se till att huvudmannen har ett bra boende.

Förordnande från Överförmyndaren

Förordnandet från Överförmyndaren visar i vilken utsträckning du har rätt att företräda din huvudman. För att vi ska kunna svara på frågor om din huvudmans pension och göra eventuella ändringar behöver vi få in en kopia av förordnandet.

Om du inte redan har skickat in en kopia av förordnandet – gör det till den här adressen:

AMF
Pensionsutbetalning
113 88 Stockholm

Kom ihåg att meddela oss om förordnandet ändras eller upphör.


Adressändring

AMF hämtar automatiskt adresser från SPAR (Statens personadressregister). Om du vill att vi ska skicka din huvudmans brev, till exempel pensionsbesked, till din adress måste du anmäla en så kallad särskild postadress hos Skatteverket.

Skatteverkets blankett 7844 - Anmälan särskild postadress

Telefon till Skatteupplysningen: 0771-567 567.


Logga in på AMFs Dina sidor

Du kan logga in med e-legitimation på Dina sidor för att hitta din huvudmans utbetalningsbesked, kontrolluppgifter med mera.

Logga in


Har du frågor?

Välkommen att kontakta AMFs kundservice, vardagar 8–17, telefon 0771-696 320. Du kan också skicka e-post till info@amf.se