Så fungerar efterlevandeskydd

Vid dödsfall går pensionen antingen till andra i samma åldersgrupp som den avlidne, eller till närmaste familjemedlemmar. Detta skydd kallas efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd.

Efterlevandeskydd – allmän pension

När du ansöker om att få ut din allmänna pension kan du välja efterlevandeskydd för din premiepension, men inte för de andra delarna av den allmänna pensionen. Efterlevandeskydd för premiepensionen innebär att din partner får din premiepension utbetalad om du dör före din partner. Efterlevandeskyddet gör att din premiepension blir lägre.

Återbetalningsskydd – tjänstepension

Till skillnad från den allmänna pensionen kan du för tjänstepensionen när som helst medan du arbetar, lägga till eller ta bort återbetalningsskydd. Men när du väl gått i pension kan du bara ta bort återbetalningsskydd, inte lägga till det. Det kostar inget att ha återbetalningsskydd, men om du inte väljer det kan tjänstepensionen bli 10–20 procent högre. Det beror på att man får delar av arvsvinster från sparare i samma åldersgrupp som har avlidit och inte haft återbetalningsskydd. Du kan även välja att ha återbetalningsskydd på vissa delar av tjänstepensionen. Logga in hos respektive pensionsbolag och banker för att se vad som gäller för dig.

Kom ihåg!

Om du saknar partner eller barn bör du välja bort efterlevandeskydd för tjänstepension eftersom särbo, syskon, släktingar och vänner inte räknas som förmånstagare till en pensionsförsäkring.

Här kan du läsa mer om återbetalningsskydd.

Dan Adolphson Björck
Så återstår frågan: ska jag ha återbetalningsskydd eller inte? Här går det inte att ge några allmänna råd utan det handlar om att fundera kring vem som har störst behov av pengarna. Är det du själv i form av högre pension eller en närstående om du skulle gå bort?

Dan Adolphson Björck,
pensionsekonom