Tre nya fonder för dig med fondförsäkring

Din tjänstepension ska vara så bra som möjligt. Därför ser vi regelbundet över och förbättrar våra produkter så de möter dina behov och önskemål. Nu förstärker vi vår fondförsäkring med tre nya externa branschfonder; en som förvaltas av Handelsbanken Fonder och två av Swedbank Robur.

Investeringar innebär en risk. Läs mer i fondernas faktablad och informationsbroschyr. 

Bild på Mats Nilsson, produktspecialist AMF fondförsäkring
Mats Nilsson är produktspecialist för AMF fondförsäkring.

Över en kvarts miljon kunder kan välja de nya fonderna1. De nya fonderna är:

  • Handelsbanken Hälsovård Tema som är en global aktiefond som investerar i företag inom hälsovården.
  • Swedbank Robur Fastighet är en aktivt förvaltad aktiefond som främst investerar i företag i fastighetsbranschen i Sverige och globalt.
  • Swedbank Robur Technology är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar globalt i stora och medelstora bolag inom informationsteknologi.

I AMFs fondförsäkring finns nu totalt 17 fonder att välja på; 13 som förvaltas av AMF Fonder och 4 som förvaltas av andra bolag. Alla fonderna har låga avgifter.

– De fonder vi erbjuder ska hålla hög kvalitet och locka till sparande. Våra egna basfonder passar de allra flesta, men vi vet att vissa vill kunna välja fonder med en mer nischad profil, som till exempel investerar i en viss bransch eller inriktning. Den här bredden i erbjudandet är viktig för att ge kunden möjlighet att själv sätta samman en bred fondportfölj med varierad risk, säger Mats Nilsson, produktspecialist AMF fondförsäkring.

Löpande utvärdering för hög kvalitet

Innan en externt förvaltad fond läggs till i AMFs utbud har både fonden och bolaget bakom utvärderats noga. Faktorer som låg avgift, historiskt hög avkastning och hållbarhet hamnar högt upp. Alla fonder utvärderas också löpande, om en fond inte presterar byts den ut, eller kompletteras mot en som bedöms hålla högre kvalitet.

– Om du pensionssparar hos oss kan du vara trygg med att de fonder vi erbjuder håller riktigt hög kvalitet, avslutar Mats Nilsson.

Mer information om fonderna

 

1. Avtalspension SAF-LO, AKAP-KR/KAP-KL, PA 16, ITP tecknad före 1 juli 2007, FTP tecknad före 1 juli 2008, BTPK och PPAK.

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se