Övriga fonder

AMF har fonder som kombinerar olika typer av värdepapper, fonder och derivat. Precis som resten av våra fonder förvaltas de aktivt, ansvarsfullt och långsiktigt - och har alltid låga avgifter.

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.