2,1 miljarder kronor till våra kunder

I juni 2023 fördelar AMF totalt 2,1 miljarder kronor till kunder inom avtalsområdena SAF-LO och AKAP-KR/KAP-KL, som har traditionell försäkring utan återbetalningsskydd. Det innebär att kundernas pensionskapital ökar, och att de som får pension från oss får en högre utbetalning från och med januari 2024. Här svarar vår chefsaktuarie Roland Kristen på några frågor om varför vi gör detta.  

Roland Kristen, chefsaktuarie på AMF
Roland Kristen är chefsaktuarie på AMF

Varför gör ni detta? 

AMF är ett ömsesidigt bolag. Det betyder att all vinst på sikt går tillbaka till dig som är kund hos oss. Nu har det skapats ett överskott som vi kommer att fördela till våra kunder. Överskottet beror på att de så kallade arvsvinsterna blivit större än beräknat.

Arvsvinster är pengar från kunder utan återbetalningsskydd som avlider, som fördelas mellan kunder i samma åldersgrupp som lever och som inte heller har återbetalningsskydd.

Vilka kunder omfattas av fördelningen? 

Kunder med SAF-LO traditionell försäkring utan återbetalningsskydd som är födda mellan 1930 och 1979, samt kunder med AKAP-KR/KAP-KL traditionell försäkring utan återbetalningsskydd som är födda mellan 1950 och 1979. Totalt handlar det om drygt 1,6 miljoner personer inom SAF-LO och 147 000 personer inom AKAP-KR/KAP-KL som antingen fortfarande arbetar (och sparar till sin pension) eller får pension från oss.  

Vad är återbetalningsskydd?

Det är ett efterlevandeskydd som du kan välja till din tjänstepension om du vill att dina närstående ska få dina pensionspengar om du avlider. Om du väljer att inte ha återbetalningsskydd fördelas pengarna (arvsvinsterna) som finns kvar i din tjänstepension när du avlider mellan sparare som lever och inte heller har återbetalningsskydd.

Hur mycket pengar får jag? 

Hur mycket just du får beror bland annat på din ålder – äldre kunder får en större ökning av pensionskapitalet än yngre. I snitt kommer försäkringskapitalet att öka med 100–3 600 kronor. Beloppet betalas inte ut direkt, utan läggs till ditt befintliga pensionskapital. 

Omkring den 4 juli kan du logga in på Mina sidor på amf.se och se hur mycket som tilldelats din försäkring. Garantivärde och garanterade belopp påverkas inte.  

När får jag pengarna? 

Beloppet läggs till ditt befintliga pensionskapital, och du får alltså inte någon direktutbetalning. Du som får pension från oss kommer att få en högre utbetalning från och med den 22 januari 2024. Att du får vänta till i januari beror på att ditt månadsbelopp bara räknas om en gång per år. Omräkningen baseras på hur mycket pensionskapital som finns i din tjänstepension vid årsskiftet. Ditt nya månadsbelopp beräknas bland annat utifrån den avkastning och de eventuella arvsvinster som du har fått under året. 
 
Har du pension hos oss? Logga in och kolla! 

Logga in

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se