Visselblåsning

För att kunna upptäcka och åtgärda missförhållanden i vår verksamhet så fort som möjligt har vi en funktion för visselblåsning. 

Vem kan göra en anmälan?

En anställd, eller en annan person, som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram kan göra en visselblåsning.

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår kanal för visselblåsning. 

Vad kan jag anmäla?

Du kan rapportera missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang och som skulle kunna vara oetiska eller olagliga. Några exempel är förskingring, korruption, insiderhandel eller allvarliga brister i informationssäkerhet.

Hur går jag till väga? 

AMF har ingått avtal med Wesslau Söderqvist Advokatbyrå för att erbjuda en lättillgänglig och säker kanal för visselblåsning. Anmälan sker via någon av länkarna nedan:


Kontaktuppgifter till Wesslau Söderqvist är följande:

Kungsgatan 36
103 98 Stockholm
Telefonnummer: 08-407 88 00
E-postadress: info@wsa.se

Det finns även möjlighet att visselblåsa direkt till en myndighet. Det finns flera utpekade myndigheter som tar emot visselblåsningar, däribland Finansinspektionen, Skatteverket och Integritetsskyddsmyndigheten.