Visselblåsning

För att kunna upptäcka och åtgärda missförhållanden i vår verksamhet så fort som möjligt har vi en funktion för visselblåsning. 

Vem kan göra en anmälan?

En anställd, eller en annan person, som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram kan göra en visselblåsning.

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår kanal för visselblåsning. 

Vad kan jag anmäla?

Du kan rapportera missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang och som skulle kunna vara oetiska eller olagliga. Några exempel är förskingring, korruption, insiderhandel eller allvarliga brister i informationssäkerhet.

Hur går jag till väga? 

Du kan rapportera öppet (där namn och kontaktuppgifter framgår) eller anonymt. Om du väljer att rapportera anonymt så tänk på att du inte kan få återkoppling i ärendet och vi kan inte ställa fördjupande frågor.

AMFs funktioner för Internrevision är mottagare av anmälan. Det finns flera sätt att anmäla:

  • Skicka ett mejl till visselblas@amf.se.
  • Ringa någon av de som arbetar på Internrevision. Ring via växeln 08-696 31 00.
  • Posta ett brev till:
    AMF
    Internrevision
    113 88 Stockholm

Det finns även möjlighet att visselblåsa direkt till en myndighet. Det finns flera utpekade myndigheter som tar emot visselblåsningar, däribland Finansinspektionen, Skatteverket och Integritetsskyddsmyndigheten.