Fortsatt positiv syn på aktier, men stigande räntor och Brexit oroar

AMF Fonder har fortsatt en positiv syn på svenska aktier inför 2018. Detta trots att värderingarna är höga sett ur ett historiskt perspektiv. En stark makrobild globalt och solid vinsttillväxt menar man borgar för god utveckling för aktiemarknaden även framåt.

AMF Fonder – Marknadsvy februari/mars 2018

– Visst är aktier relativt högt värderade men alternativen är få och utsikterna ser bra ut. Jag tror inte att det är värderingen som kommer avgöra utvecklingen framåt, istället ser vi en ränteuppgång som det enskilt största hotet, räntor har fallit 30 år i rad men börjar nu sakta leta sig uppåt, säger Tomas Risbecker som förvaltar svenska aktier på AMF Fonder.

Vad krävs då för att vi skall få fortsatt positiv utveckling på börsen?

–  Tidigare lutade vi oss mot två faktorer när vi bedömde utvecklingen för aktier – värdering och vinstrevideringar. Värdering som motiv för stigande kurser känns inte längre aktuell. Vi behöver vinsttillväxt för att se högre kurser. Förväntningarna ligger nu på en vinsttillväxt på 10 procent och jag bedömer dessa som rimliga.

Är det är någon del av den svenska marknaden som känns dyr i dagsläget?

– Vissa delar inom konsumentrelaterade och cykliska sektorer börjar kännas ansträngda, vi har dock inte gjort några större förändringar i portföljerna utifrån hur vi ser på värderingar just nu. Vårt fokus är att analysera bolagen snararare än att fokusera på sektorer.

De asiatiska marknaderna har utvecklats väl under fjolåret och AMF Fonders Asienförvaltare Henrik Oh menar att den starka tillväxten ger utrymme för ytterligare uppgångar i regionen under 2018.

–  Den starka konjunkturen ger stöd åt bolagens vinster och det var en stark vinstutveckling som gjorde att marknaderna i Asien tog fart under fjolåret, framförallt under årets sista hälft. Jag tror att tillväxttakten kommer bli något lägre framöver men vissa delar av marknaden ser fortsatt intressanta ut. Exempelvis handlas banker i Japan och Korea till låga värderingar.

Vad gäller Kina menar Oh att landet har tagit hand om de finansiella riskerna men att marknaden inte riktigt litar på bankernas rapportering av så kallade non performing loans, det vill säga problemtyngda lån. Det håller tillbaka värderingarna inom den kinesiska finanssektorn, menar han.

Oh har under fjolåret ökat Asienfondens vikt mot finans och industribolag och minskat inom telekom, bilar, defensiva konsumentbolag och han har en fortsatt försiktig hållning till den australiensiska banksektorn.

AMF Fonders Europaförvaltare Anders Fagerlund säger att tillväxten i Eurozonen ser fortsatt bra ut men att Brexit kommer ha en negativ inverkan framöver, förhoppningsvis dock endast i Storbritannien snarare än för hela Europa. Han pekar också på ett eurons styrka mot dollarn kan slå mot europeiska exportbolag.

–  Alla globala bolag i Europa går för närvarande bra och kan mycket väl komma att överträffa estimaten vad gäller vinsttillväxt. Cykliska bolag är dock högt värderade och skulle vi få en efterfrågesvacka samtidigt som räntorna börjar röra sig uppåt finns det fallhöjd. I ett sådant läge känns mer defensiva bolag inom telekom samt stabila konsumentbolag som Nestlé och Unilever som bättre alternativ, säger Fagerlund.

Vad gäller makromiljön menar AMF Fonders ränteförvaltare Johan Moeschlin att konjunkturen blivit allt starkare i omvärlden men att inflationstrycket är fortsatt lågt, vilket gör att han inte ser dramatiskt högre räntor framöver, även om centralbankerna nu normaliserar sin penningpolitik.

– Vi förväntar oss att Fed höjer räntan tre gånger under 2018 och tror även att den svenska Riksbanken kommer börja höja med 10-15 punkter under sommaren och kanske ytterligare en gång under hösten. Den europeiska centralbanken förväntas dock inte höja.

Anledningen till att Riksbanken tros höja har att göra med att inflationen nu ligger runt målet på två procent, och då måste man höja för att inte överskjuta målet. Moeschlin menar att höjda räntor från Riksbanken kommer innebära att kronan stärks mot globala valutor. Han ser framförallt en svagare euro framöver medan den senaste tidens dollarfall inte bedöms fortsätta.

– Dollarns fall tror jag kommer bromsas upp då det förväntas att USA går i bräschen för räntehöjningarna, det bör understödja dollarkursen. Kronan ser jag stärkas mot såväl euron som dollarn i takt med att Riksbanken börjar höja räntan, säger Moeschlin.

Ränteförvaltaren har under slutet av fjolåret tagit höjd för ett stigande räntelä  ge.

– I våra räntemandat har vi nu en kortare duration jämfört med tidigare vilket tyder på att vi är vaksamma vad gäller räntorna som vi tror är på väg upp. Vi tycker det är läge att inta en försiktigare hållning, avslutar Moeschlin.