Fortsatt tro på aktier trots ökade politiska risker

AMF Fonder – Marknadsvy augusti/september 2017

AMF Fonders förvaltare tror fortsatt på aktier trots ökade politiska risker

Den senaste tidens nedgång för globala aktier oroar inte förvaltarna på AMF Fonder nämnvärt. Orsaken till nedgången menar man stavas ökad politisk risk snarare än alltför ansträngda värderingar. Vad gäller räntor är dessa på väg upp men från mycket låga nivåer. Räntorna bedöms också vara fortsatt låga under överskådlig framtid, vilket talar för risktillgångar som aktier. Det säger förvaltarna Björn Lind, Tomas Risbecker och Johan Moeschlin i en intervju.

”Året inleddes väldigt starkt på aktiemarknaderna världen över men under sommarmånaderna har det skakat till. Huvudskälet till detta ser jag som politiska men börserna behövde samtidigt en paus efter en lång tids uppgång”, säger Björn Lind som bland annat förvaltar AMF:s Global- och Nordamerikafonder.

”Spänningarna mellan USA och Nordkorea har varit ett orosmoment under senare tid men även osäkerheten kring Trumps förmåga att få igenom ekonomiska reformer har legat som en våt filt över aktiemarknaderna under sommarmånaderna”, fortsätter Lind som dock tror på en fortsatt stark utveckling för världskonjunkturen framöver, vilket han menar ger goda förutsättningar för god vinstutveckling och stigande aktiekurser.

”Det är i slutändan ekonomiska fundamentala faktorer som styr och man måste därför se bortom det politiska brus som för närvarande dominerar marknadsutvecklingen”, säger Lind.

Vad gäller börsens värdering så ligger den något över det historiska genomsnittet, men det ska ses i ljuset av att vi lever i en miljö med exceptionellt låga räntor där det är svårt att hitta avkastning på annat håll, enligt AMF:s Sverigeförvaltare Tomas Risbecker som hävdar att nuvarande värderingsnivåer därför känns motiverade.

”Det är inte ovanligt att börsen skakar till under sommarmånaderna, men jag ser inte sentimentsförändringen som långsiktig. En del av förklaringen till korrigeringen på slutet är att rapporterna för det första kvartalet kom in väldigt starkt och att förväntningarna inför det andra kvartalet därför blev uppskruvade lite väl snabbt”, säger Risbecker. På frågan om det är någon del av marknaden där värderingarna känns ansträngda svarar Björn Lind att USA är den marknad som känns relativt dyr medan Sverige och Asien ser mer aptitliga ut. Det reflekteras också i allokeringarna för de globala mandaten.

”USA är lite dyrare men vi tycker fortfarande att det finns intressanta bolag inom teknologisektorn såsom Google och Apple, även finanssektorn ser intressant ut där både bank och försäkring har aptitliga värderingar”, säger Lind.

”Vad gäller Sverige så har värderingarna tidvis varit ansträngda på vissa håll i verkstadssektorn efter att många bolags aktiekurser gått väldigt starkt, men det har korrigerats i den senaste tidens nedgång. Generellt fokuserar vi på bolag snarare än sektorer”, säger Risbecker.

På frågan om den senaste tidens dollarförsvagning och vilken effekt den kan få på värderingarna säger Risbecker att valutakurser sällan är något som får en avgörande betydelse för bolagens långsiktiga utveckling även om det på kort sikt slår mot svenska exportberoende bolag.

Vad gäller ränteutvecklingen säger AMF:s ränteförvaltare Johan Moeschlin att räntorna globalt har kommit upp på slutet samtidigt som inflationen tickat upp i Europa framförallt. Det menar han indikerar att vi förmodligen sett botten.

”Sannolikheten att centralbankerna kommer stimulera ekonomin ytterligare från detta läge känns liten, däremot tror jag inte på en snabb åtstramning. Man kommer vara otrolig försiktig när det gäller att normalisera penningpolitiken”, säger Moeschlin som pekar på att den svenska Riksbanken med all säkerhet kommer följa vad den europeiska centralbanken, ECB, gör.

Moeschlin menar att man inte ska dra för stora växlar av den senaste tidens uppställ i räntor, men han anser att de kvantitativa lättnadsprogram som redan finns sannolikt kommer ligga kvar under lång tid och därmed fortsätta stimulera riskaptiten på en marknad där räntor förblir låga.”

”Jakten på aktier, krediter och fastigheter kommer fortsätta i en miljö av fortsatt låga räntor, jag ser inte att detta kommer ändras inom överskådlig framtid”, avslutar ränteförvaltaren.