AMF Aktiefond Global – investera globalt på ett enkelt sätt

Björn Lind förvaltar AMF Aktiefond Global. Ungefär 55 procent av kapitalet är investerat i USA, andra stora marknader är Asien och Europa. Att investera globalt behöver inte vara särskilt svårt eller dyrt. Med en låg förvaltningsavgift på 0,4 procent får du genom fondens breda innehav från olika börser möjlighet till en stabilare avkastning. Vår aktiva förvaltning ger oss möjlighet att välja bolag som vi anser är rätt positionerade både ur ett portfölj- och ett hållbarhetsperspektiv.

2020-11-02

Björn Lind, förvaltare AMFBerätta lite om AMF Aktiefond Global

– Det finns en stor bredd i innehaven. En stor del investeras i den ständigt växande teknologibranschen, innehav finns i såväl Google, Sony och Microsoft. Men innovativa hälsobolag som arbetar med att skapa framtidens läkemedel finns också i fonden, Roche och Merck är två exempel som båda har produkter inom cancerområdet. Hälsosektorn gynnas dessutom av en åldrande befolkning i världen.

– Vi letar ofta efter investeringar som påverkas av samma drivkrafter. Exempelvis bolag som arbetar med digitalisering av verkstadsindustri och handel. Schneider Electrics, Salesforce och Shopify är företag som gör industrin och handel mer effektiv och skapar bättre förutsättningar för högre lönsamhet på ett hållbart och långsiktigt sätt, säger Björn Lind. Coronapandemin har också påskyndat digitaliseringsomställningen för såväl företag som konsumenter.

– Fonden har också ökat andelen företag som arbetar inom områden som gynnas av ett ökat fokus på hållbarhet, inte minst av energiomställningen från fossila bränslen till förnybara energislag. Fonden har under senare år ökat sina positioner inom till exempel vind- och solkraft, bland annat genom investeringar i danska Vestas och Orsted. Fonden har också investerat i företag som ligger i framkant inom så kallad grön vätgas, bland annat franska Air Liquide och amerikanska Linde. Med en klok analys i grunden går det att fatta affärsmässiga investeringsbeslut som kombinerar avkastning och hållbar utveckling, säger Björn Lind.

– Det är också viktigt att bedöma regioner och branscher utifrån deras respektive tillväxtförutsättningar. I Asien kan vi se att den växande medelklassen bidrar till såväl ökad konsumtion och underhållning. Två bolag som gynnas av detta är till exempel Disney och Vivendi.

USA utgör en stor del av fondens innehav, hur ser du på det?

– Den amerikanska aktiemarknaden är världens största och erbjuder många intressanta investeringsmöjligheter, inte minst inom teknologi där man verkligen ligger i framkant. Men det finns även andra mycket spännande investeringsmöjligheter i USA, till exempel inom hälsovård och underhållning. Ibland glömmer man dessutom bort att det finns intressanta företag inom mer mogna industrier, till exempel inom verkstad och finans.

Hur ser hållbarhetsarbetet ut för fonden?

– Vid investeringar i utlandet har fonden arbetat medvetet med att välja in bolag som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete inom respektive bransch vad gäller miljö-, sociala frågor och bolagsstyrning. För detta använder vi oss av referensindexet MSCI ESG Leaders. Vi använder oss även av externa analysföretag. För utländska aktier röstar vi på de största innehaven. Vi samarbetar även med andra investerare i internationella påverkansinitiativ.

Fondutbud och kurser

Varför tycker du att man ska spara i AMF Aktiefond Global?

– Ett populärt sätt att ändå investera i spännande aktier utanför landets gränser är genom en globalfond. Det positiva med en globalfond är att vi kan skapa en blandning av de mest intressanta tillväxtmarknaderna och innovativa bolagen världen över, stora som små. Vi använder den samlade specialistkunskapen i teamet som ger bra koll på såväl geografiska områden som branscher vilket gör att vi kan vara snabbfotade och sprida riskerna, säger Björn Lind.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

Informationen ovan utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.