Lyssna på Angelica Hanson i Börssnack

Angelica Hanson har förvaltat AMF Småbolagsfond sedan 2006. Hon har en gedigen finansmarknadsbakgrund med över 30 år i branschen.

Syftet med informationen ovan är att ge en allmän information och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.