Låga avgifter för vanligt fondsparande

Våra låga avgifter gör att vi säkerställer att fonderna har de bästa förutsätt­ningarna för att ge en bra långsiktig avkastning. Låga avgifter är särskilt viktigt när sparandet är långsiktigt. Vi har själv­klart inga insättnings-, uttags- eller bytesavgifter på våra fonder.

Avgifternas betydelse

Avgifterna har mycket stor betydelse för resultatet när man sparar på lång sikt. Detta har fondbranschen inte belyst tillräckligt enligt både experter och politiker och som en följd av detta har det så kallade Norman-beloppet tillkommit. Om man antar att förvaltarna är exakt lika duktiga på att förvalta dina pengar kommer fonder med lägre avgifter ge dig som sparare betydligt större behållning efter 10 år. Med ett månadssparande på 1 000 kronor i tio år blir skillnaden i avkastning mellan våra aktiefonder och den genomsnittliga aktiefonden mer än 9 000 kronor.

Norman-belopp

"Norman-belopp" är ett räkneexempel som ger en prognos för den sammanlagda kostnaden i fonden för ett sparande på 1 000 kronor per månad i tio år. Nyckeltalet beräknas som skillnaden mellan det resultat som skulle kunna uppnås om sparandet fick växa helt utan avgifter och det faktiska belopp som spararen får ut efter tio år.

Avgifterna baseras på fondernas genomsnittliga kostnader de senaste fem åren mätt som Total Expense Ratio (TER). Avkastningen antas vara 2 procent för en räntefond, 4 procent för en blandfond och 6 procent för en aktiefond.

Notera att antagen avkastning inte är någon utfästelse om värdetillväxt, utan att de används för att fondernas Norman-belopp ska vara fullt jämförbara med varandra.

AMFs fonder har följande Norman-belopp:

Fond  Norman-belopp
 AMF Aktiefond Asien Stilla havet 3 558 kr
 AMF Aktiefond Europa 3 558 kr
 AMF Aktiefond Global 3 558 kr
 AMF Aktiefond Nordamerika 3 558 kr
 AMF Aktiefond Småbolag 3 558 kr
 AMF Aktiefond Sverige 3 558 kr
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader 3 558 kr
 AMF Aktiefond Världen 3 558 kr
 AMF Balansfond 3 117 kr
AMF Företagsobligationsfond 689 kr
 AMF Räntefond Kort 689 kr
 AMF Räntefond Lång 689 kr
 AMF Räntefond Mix 689 kr

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.