Byta fonder i fondförsäkring

Du kan när som helst kostnadsfritt flytta ditt sparande mellan våra fonder.

Det här händer vid ett fondbyte

Vid ett fondbyte säljs andelarna i dina fonder och nya andelar köps i de fonder du valt att flytta sparandet till.

När sker försäljningen?

Du kan registrera ditt fondbyte på Dina sidor. Ditt önskemål om fondbyte skickas till respektive fondbolag nästkommande bankdag. Vilken kurs du får beror på respektive fonds bryttidpunkt.

AMFs egna fonder

Ett fondbyte mellan AMFs egna fonder kan ta upp till tre bankdagar och under den tiden kan inga nya fondbyten påbörjas.

För AMF Aktiefond Asien Stilla havet och AMF Aktiefond Tillväxtmarknader blir det ytterligare en dags förskjutning, då den har en senare bryttidpunkt.

Dag 0: AMF tar emot ditt önskemål om fondbyte.
Dag 1: Dina fondandelar säljs till dagens kurs.
Dag 2: Nya andelar köps till dagens kurs.
Dag 3: Du kan se att fondbytet är genomfört när du loggar in på Dina sidor.

Externt förvaltade fonder

Gör du ett fondbyte mellan några av de andra valbara fonderna, kan bytet ta upp till fyra bankdagar och under den tiden kan inga nya fondbyten påbörjas. Gör du fondbyte mellan fonder med senare bryttidpunkt tar bytet en dag längre.

Dag 0: AMF tar emot ditt önskemål om fondbyte.
Dag 1: AMF skickar säljorder till fondbolagen.
Dag 2: AMF får tillbaka och bekräftar ordern med gårdagens kurs.
Dag 3: AMF skickar order om köp till fondbolagen.
Dag 4: AMF får tillbaka och bekräftar ordern med gårdagens kurs.
Dag 5: Du kan se att fondbytet genomförts när du loggar in på Dina sidor

Fond med senare bryttidpunkt

För fonden Vanguard Japan Index tar bytet en dag längre.


Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.