Rapporter och nyheter

Nyheter

Byte av jämförelseindex i AMF Aktiefond Sverige med flera

Den 1 januari 2019 byter vi jämförelseindex för AMF Aktiefond Sverige och Sverigeindex i AMF Aktiefond Världen, AMF Aktiefond Mix  och AMF Balansfond.

  • AMF Aktiefond Sverige byter från OMXSBCAPGI till SIXPRX
  • AMF Aktiefond Mix byter Sverigeandelen 33% från OMXSBGI till SIXRX
  • AMF Aktiefond Världen byter Sverigeandelen 60% från OMXSBGI till SIXRX
  • AMF Balansfond byter Sverigeandelen 40% från OMXSBGI till SIXRX

Vi byter till det vanligaste och bredare jämförelseindexet SIXPRX och SIXRX. De flesta Sverigefonder på marknaden använder sig av detta index, därmed blir det lättare att utvärdera fonden. 


Sänkt avgift i AMF Aktiefond Småbolag

Den 1 oktober 2018 sänkte vi fondförvaltningsavgiften i AMF Aktiefond Småbolag från 0,60 procent till 0,40 procent. Sänkningen gäller när man köper fonder i ett vanligt fondsparande.

Läs mer


Halvårsredogörelse fonder 2018

Fondavgiftsrapport 2017

Nyhetsarkiv


Rapporter

Månadsrapporter

2018

December 2018

November 2018

Oktober 2018

September 2018

Augusti 2018

Juli 2018

Juni 2018

Maj 2018

April 2018

Mars 2018

Februari 2018

Januari 2018

2017

December 2017

November 2017

Oktober 2017

September 2017

Augusti 2017

Juli 2017

Juni 2017

Maj 2017

April 2017

Mars 2017

Februari 2017

Januari 2017

Arkiv


Hel- och halvårsrapporter

Halvårsredogörelse fonder 2018

Årsberättelse fonder 2017

Halvårsredogörelse fonder 2017

Arkiv


Fondavgiftsrapporter

Fondavgiftsrapport 2017

Fondavgiftsrapport 2016

Fondavgiftsrapport 2015

Fondavgiftsrapport 2014

Fondavgiftsrapport 2013

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.