Rapporter och nyheter

Nyheter

Byte av jämförelseindex i AMF Aktiefond Sverige med flera

Den 1 januari 2019 byter vi jämförelseindex för AMF Aktiefond Sverige och Sverigeindex i AMF Aktiefond Världen, AMF Aktiefond Mix  och AMF Balansfond.

  • AMF Aktiefond Sverige byter från OMXSBCAPGI till SIXPRX
  • AMF Aktiefond Mix byter Sverigeandelen 33 procent från OMXSBGI till SIXRX
  • AMF Aktiefond Världen byter Sverigeandelen 60 procent från OMXSBGI till SIXRX
  • AMF Balansfond byter Sverigeandelen 40 procent från OMXSBGI till SIXRX

Vi byter till det vanligaste och bredare jämförelseindexet SIXPRX och SIXRX. De flesta Sverigefonder på marknaden använder sig av detta index, därmed blir det lättare att utvärdera fonden. 


Årsberättelse fonder 2018

Fondavgiftsrapport 2017

Nyhetsarkiv


Rapporter

Månadsrapporter

2019

Februari 2019

Januari 2019

2018

December 2018

November 2018

Oktober 2018

September 2018

Augusti 2018

Juli 2018

Juni 2018

Maj 2018

April 2018

Mars 2018

Februari 2018

Januari 2018 

Arkiv


Hel- och halvårsrapporter

Årsberättelse fonder 2018 

Halvårsredogörelse fonder 2018

Årsberättelse fonder 2017

Halvårsredogörelse fonder 2017

Arkiv


Fondavgiftsrapporter

Fondavgiftsrapport 2017

Fondavgiftsrapport 2016

Fondavgiftsrapport 2015

Fondavgiftsrapport 2014

Fondavgiftsrapport 2013

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.