Rapporter och nyheter

Nyheter

Nu sänker vi avgiften för AMF Aktiefond Asien Stilla havet

Tisdagen den 23 maj 2017 sänker AMF Fonder fondförvaltningsavgiften i AMF Aktiefond Asien Stilla havet från 0,60 till 0,40 procent. Sänkningen gäller när man köper fonder i vanligt fondsparande (i tjänstepension är sänkningen redan gjord till 0,40 procent).

AMF strävar alltid efter att erbjuda våra kunder så låga avgifter som möjligt och vår ambition är att fortsätta sänka våra fondavgifter över tid.


Halvårsredogörelse fonder 2017 (pdf)

Avgifterna på fondmarknaden 2016 (pdf)

Nyhetsarkiv


Rapporter

Månadsrapporter

2017

November 2017 (pdf)

Oktober 2017 (pdf)

September 2017 (pdf)

Augusti 2017 (pdf)

Juli 2017 (pdf)

Juni 2017 (pdf)

Maj 2017 (pdf)

April 2017 (pdf)

Mars 2017 (pdf)

Februari 2017 (pdf)

Januari 2017 (pdf)

2016

December 2016 (pdf)

November 2016 (pdf)

Oktober 2016 (pdf)

September 2016 (pdf)

Augusti 2016 (pdf)

Juli 2016 (pdf)

Arkiv


Hel- och halvårsrapporter

Halvårsredogörelse fonder 2017 (pdf)

Årsberättelse fonder 2016 (pdf)

Halvårsredogörelse fonder 2016 (pdf)

Årsberättelse fonder 2015 (pdf)

Halvårsredogörelse fonder 2015 (pdf)

Årsberättelse fonder 2014 (pdf)

Halvårsredogörelse fonder 2014 (pdf)

Arkiv


Fondavgiftsrapporter

Fondavgiftsrapport 2016 (pdf)

Fondavgiftsrapport 2015 (pdf)

Fondavgiftsrapport 2014 (pdf)

Fondavgiftsrapport 2013 (pdf)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.