Rapporter och nyheter

Nyheter

Nu sänker vi avgiften för AMF Aktiefond Asien Stilla havet

Tisdagen den 23 maj 2017 sänker AMF Fonder fondförvaltningsavgiften i AMF Aktiefond Asien Stilla havet från 0,60 till 0,40 procent. Sänkningen gäller när man köper fonder i vanligt fondsparande (i tjänstepension är sänkningen redan gjord till 0,40 procent).

AMF strävar alltid efter att erbjuda våra kunder så låga avgifter som möjligt och vår ambition är att fortsätta sänka våra fondavgifter över tid.


Årsberättelse fonder 2017

Avgifterna på fondmarknaden 2016

Nyhetsarkiv


Rapporter

Månadsrapporter

2018

April 2018

Mars 2018

Februari 2018

Januari 2018

2017

December 2017

November 2017

Oktober 2017

September 2017

Augusti 2017

Juli 2017

Juni 2017

Maj 2017

April 2017

Mars 2017

Februari 2017

Januari 2017

2016

December 2016

November 2016

Oktober 2016

September 2016

Augusti 2016

Juli 2016

Arkiv


Hel- och halvårsrapporter

Årsberättelse fonder 2017

Halvårsredogörelse fonder 2017

Årsberättelse fonder 2016

Halvårsredogörelse fonder 2016

Årsberättelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015

Årsberättelse fonder 2014

Halvårsredogörelse fonder 2014

Arkiv


Fondavgiftsrapporter

Fondavgiftsrapport 2016

Fondavgiftsrapport 2015

Fondavgiftsrapport 2014

Fondavgiftsrapport 2013

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.