Rapporter och nyheter

Nyheter

Senareläggning av försäljning och inlösen av fonder

AMF Fonder AB har fredagen 1 november 2019 beslutat att senarelägga köp- och säljordrar i nedanstående fonder:

AMF Aktiefond Sverige, AMF Aktiefond Småbolag, AMF Aktiefond Världen och AMF Balansfond.

Anledningen är att fonderna inte kan värderas eftersom Stockholmsbörsen, Nasdaq, under dagen stoppat handeln.

Fondbolagets bedömning är att fonderna kommer att värderas som vanligt måndagen 4 november 2019.

 


Ändrad bryttid för ordrar i AMF Aktiefond Asien Stilla havet

Den 16 oktober 2019 ändrar vi bryttid på inkommande ordrar i AMF Aktiefond Asien Stilla havet. Det innebär att man behöver lämna in sin köp/sälj/bytesorder före kl. 15.00 för att få nästkommande bankdags kurssättning på fonden. Detta beror på att Asienregionen har en annan tidzon. Efter ändringen innebär det att alla AMFs fonder har samma bryttid för ordrar, kl. 15.00. Alla fonder förutom AMF Aktiefond Asien Stilla havet får handels/kursdag samma dag.


AMF Aktiefond Mix slås ihop med AMF Aktiefond Global

Den 10 juni 2019 slogs AMF Aktiefond Mix ihop med AMF Aktiefond Global. Det innebär att AMF Aktiefond Mix inte längre finns kvar.

Som i ett led i vårt arbete att effektivisera vår förvaltning och att säkerställa att vi kan erbjuda låga fondavgifter och en fortsatt konkurrenskraftig avkastning, har vi valt att slå ihop dessa två fonder.

Läs mer


AMF Aktiefond Nordamerika får ny förvaltare

Från och med den 1 april tar Ulf Alexandersson över ansvaret som förvaltare för AMF Aktiefond Nordamerika. Ulf Alexandersson har jobbat sedan 2006 inom AMF och AMF Fonder i olika roller, senast som förvaltare och trader inom utländska aktier och innan dess som analytiker.

Björn Lind är fortsatt ansvarig för de breda fonderna, AMF Aktiefond Global, AMF Aktiefond Världen, AMF Aktiefond Balans och AMF Aktiefond Mix.


Byte av jämförelseindex i AMF Aktiefond Sverige med flera

Den 1 januari 2019 byter vi jämförelseindex för AMF Aktiefond Sverige och Sverigeindex i AMF Aktiefond Världen, AMF Aktiefond Mix  och AMF Balansfond.

  • AMF Aktiefond Sverige byter från OMXSBCAPGI till SIXPRX
  • AMF Aktiefond Mix byter Sverigeandelen 33 procent från OMXSBGI till SIXRX
  • AMF Aktiefond Världen byter Sverigeandelen 60 procent från OMXSBGI till SIXRX
  • AMF Balansfond byter Sverigeandelen 40 procent från OMXSBGI till SIXRX

Vi byter till det vanligaste och bredare jämförelseindexet SIXPRX och SIXRX. De flesta Sverigefonder på marknaden använder sig av detta index, därmed blir det lättare att utvärdera fonden. 


Halvårsredogörelse 2019

Fondavgiftsrapport 2018

Nyhetsarkiv


Rapporter

Månadsrapporter

2019

December 2019

November 2019

Oktober 2019

September 2019

Augusti 2019

Juli 2019

Juni 2019

Maj 2019

April 2019

Mars 2019

Februari 2019

Januari 2019

2018

December 2018

November 2018

Oktober 2018

September 2018

Augusti 2018

Juli 2018

Juni 2018

Maj 2018

April 2018

Mars 2018

Februari 2018

Januari 2018 

Arkiv


Hel- och halvårsrapporter

Halvårsredogörelse 2019

Årsberättelse fonder 2018 

Halvårsredogörelse fonder 2018

Årsberättelse fonder 2017

Halvårsredogörelse fonder 2017

Arkiv


Fondavgiftsrapporter

Fondavgiftsrapport 2018

Fondavgiftsrapport 2017

Fondavgiftsrapport 2016

Fondavgiftsrapport 2015

Fondavgiftsrapport 2014

Fondavgiftsrapport 2013

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.