Jämförelseindex för AMFs fonder

Från 1 januari 2016 tillämpar AMF Fonder jämförelseindexet (MSCI ACWI ESG Leaders*) för utländska aktier. Indexet fokuserar på de mest hållbara bolagen inom olika sektorer. Alla fonder som har utländska aktieinnehav berörs, totalt sju stycken:

  • AMF Aktiefond Europa
  • AMF Aktiefond Asien Stilla havet
  • AMF Aktiefond Nordamerika
  • AMF Aktiefond Global
  • AMF Aktiefond Världen
  • AMF Balansfond

(*MSCI ACWI ESG Leaders= MSCI All Country World Index Environmental, Social and Governance)

MSCI ESG innehåller de cirka 1 100 bolag som bedöms hantera hållbarhetsfrågorna bäst inom respektive sektor. Indexet gäller för samtliga av AMFs fonder som placerar i utländska aktier. Eftersom vissa av fonderna bara placerar i delmarknader (till exempel placerar AMF Aktiefond Europa bara i europiska finansiella instrument) har aktuellt världsindex brutits ned på respektive delmarknad. Förvaltarna kommer att fortsätta göra aktiva urval i sina fonder.

Hållbarhet är en av vår tids viktigaste framtidsfrågor. Med övergången till MSCI ACWI ESG Leaders får vi tillgång till MSCIs hållbarhetsanalyser på bolagsnivå. Fokusområden är miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning.

AMF tror att hållbarhetsperspektiv blir en allt viktigare parameter för att ge god avkastning över lång tid. I Sverige har vi länge varit ansvarfulla och aktiva ägare och vi tror att det bidragit till en god avkastning för våra sparare. Nu höjer vi vår ambition även gällande utländska aktier. Vi tror dessutom att de bolag som uppmärksammar hållbarhetsfrågorna har bättre förmåga att skapa långsiktigt god avkastning.

Vill du veta mer, kontakta gärna vår kundservice, tel 0771-696 320.