Nå tillväxtmarknader utan kompromisser med hållbarhet

En tillväxtmarknadsfond kan vara ett intressant komplement till ditt fondsparande. Den 11 december 2019 lanseras AMF Aktiefond Tillväxtmarknader med Henrik Oh som ansvarig förvaltare. Den nya fonden blir ett välkommet tillskott till AMF Fonders utbud som nu uppgår till tretton fonder.

Tillväxtmarknader är en spännande och dynamisk region. Det här vill vi erbjuda sparare att ta tillvara på, men samtidigt få en fond med tydligt hållbarhetsarbete.

Fonden investerar i tillväxtmarknader där Asien som region kommer att utgöra den största delen av fonden. Andra stora regioner är Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Östeuropa.

Vid utformningen av Tillväxtmarknadsfonden lades stor vikt på att integrera hållbarhetsarbetet på samma sätt som för övriga aktiefonder. I förvaltningen har fonden arbetat medvetet med att välja in bolag som rankas högt gällande sitt arbete inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Fonden använder sig av referensindexet MSCI ESG Leaders, analysföretaget Sustainalytics och Trucost data som stöd vid investeringsbesluten. Vi använder oss av några av världens ledande analysfirmor inom hållbarhet där vi mäter t ex bolagets koldioxidavtryck, att bolagen följer de internationella riktlinjer som AMF följer och i övrigt utvärderar bolagens ESG-arbete.

– Vi investerar redan i tillväxtmarknader idag där de här marknaderna ingår som en del i till exempel AMF Aktiefond Global (12 procent andel) och AMF Aktiefond Asien Stillahavet (43 procent andel). Med den här fonden så ger vi kunden möjlighet att investera fullt ut i tillväxtmarknader, berättar Henrik.

För AMF Fonder öppnas några nya marknader, men den större delen av investeringarna återfinns i marknader där vi idag redan är aktiva som till exempel Kina, Taiwan, Indien, Brasilien och Sydkorea.

Precis som alla AMF Fonders aktiefonder kommer AMF Aktiefond Tillväxtmarknader ha en årlig avgift på 0,4 procent vilket är mycket konkurrenskraftigt. Enligt Morningstar är den genomsnittliga årliga avgiften 1,84 procent för en tillväxtmarknadsfond. Att fonden mäts mot ett hållbarhetsindex gör också att den här fonden utmärker sig vid jämförelse med de flesta konkurrenterna.

– Historiskt har tillväxtmarknader haft en mycket högre tillväxt i ekonomin än utvecklade länder. Även framöver så förväntas tillväxtländer att växa med 4,5 procent för 2019 och 4,6 procent för 2020 (BNP tillväxt). Det här är en mycket högre takt än i utvecklade länder där tillväxten väntas bli 1,7 procent för 2019 och 1,5 procent för 2020.* Även avkastningen på aktier på tillväxtmarknaderna har historiskt varit högre, ca 6,7 procent årligen mot cirka 4,3 procent för de mogna marknaderna**. Mycket talar för att det finns fortsatt många spännande investeringar att göra i tillväxtmarknaderna, berättar Henrik.

En av fondens större investeringar är i den kinesiska e-handelsjätten Alibaba. På Singles Day, som är Kinas största shoppingdag, omsattes 38 miljarder dollar på en dag vilket är nytt rekord***. E-handeln i Kina växer kraftigt och här har Alibaba hittills varit en stor vinnare. Motsvarande shoppingdag i USA, som är Cyber Monday har en omsättning på cirka 8 miljarder dollar, vilket visar på potentialen i de här tillväxtländerna.

Den nya tillväxtmarknadsfonden kompletterar AMF Fonders utbud för alla som sparar i fritt fondsparande och fondförsäkring för sin tjänstepension. Den kommer också vara tillgänglig för handel hos bland annat Avanza och Nordnet.

*  Källa Bloomberg

**Källa Bloomberg och mätperiod senaste 20 åren (1999-2018).

*** Källa Alibaba.com

Syftet med informationen ovan är att ge en allmän information och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.