Datum då fonderna är stängda

*Stängt halvdag – bryttiden för kundorder flyttas fram från 15.00 till 12.00, fonden värderas som vanligt. Gäller endast för kunder med vanligt fondsparande.
Stängt heldag – fonden kurssätts ej.
Lördagar och söndagar sker ingen handel.

AMFs fonderFebMarsAprilMajJuni
AMF Aktiefond Asien Stilla havet     19, 22 1, 30 6, 21
AMF Aktiefond Europa     19, 22 1, 30  6, 21 
AMF Aktiefond Global 18   19, 22 1, 27, 30 6, 21
AMF Aktiefond Mix     18*, 19, 22, 30* 1, 29*, 30 5, 6, 7
AMF Aktiefond Nordamerika 18   19, 22 1, 27, 30 6, 21
AMF Aktiefond Småbolag     18*, 19, 22, 30* 1, 29*, 30 6, 21
AMF Aktiefond Sverige     18*, 19, 22, 30* 1, 29*, 30 6, 21
AMF Aktiefond  Världen     18*, 19, 22, 30* 1, 29*, 30 6, 21
AMF Balansfond     18*, 19, 22, 30* 1, 29*, 30 6, 21
AMF Räntefond Kort     18*, 19, 22, 30* 1, 29*, 30 5*, 6, 20* 21
AMF Räntefond  Lång     18*, 19, 22, 30* 1, 29*, 30 5*, 6, 20* 21
AMF Räntefond Mix     19, 22 1, 27, 30 6, 21
AMF Företagsobligationsfond     18*, 19, 22, 30* 1, 29*, 30 5*, 6, 20* 21
Fler valbara fonderFebMarsAprilMajJuni
Janus Henderson Latin American     19, 22 1, 30 6, 10, 21
Vanguard Japan Index 11 21 19, 22, 29 1, 3, 6, 30 6, 21
Pictet Russia Index IS USD   8 19, 22, 23 1, 6, 9, 27, 30 6, 10, 12, 21
Pictet India Index IS USD   4, 21 17, 19, 22, 23 1, 30 5, 6, 10, 21
Pictet Emerging Markets Index IS USD 1, 4, 5, 6, 7, 8, 28 1, 4, 21 4, 5, 17, 19, 22, 23 1, 6, 13, 30 5, 6, 7, 10, 21
Pictet China Index IS USD 5, 6, 7   8, 19, 22, 23 1, 13, 30 6, 7, 10, 21

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.