Datum då fonderna är stängda

*Stängt halvdag – bryttiden för kundorder flyttas fram från 15.00 till 12.00, fonden värderas som vanligt. Gäller endast för kunder med vanligt fondsparande.
Stängt heldag – fonden kurssätts ej.
Lördagar och söndagar sker ingen handel.

2021

AMFs fonder Januari Februari Mars April
AMF Aktiefond Asien Stilla havet 1, 6 11, 12, 15   2, 5
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader 1, 6 12, 15   2, 5
AMF Aktiefond Europa 1, 6     2, 5
AMF Aktiefond Global 1, 6, 18 15   2, 5
AMF Aktiefond Nordamerika 1, 6, 18 15   2, 5
AMF Aktiefond Småbolag 1, 5*, 6     1*, 2, 5, 30*
AMF Aktiefond Sverige 1, 5*, 6     1*, 2, 5, 30*
AMF Aktiefond  Världen 1, 5*, 6     1*, 2, 5, 30*
AMF Balansfond 1, 5*, 6     1*, 2, 5, 30*
AMF Räntefond Kort 1, 5*, 6     1*, 2, 5, 30*
AMF Räntefond  Lång 1, 5*, 6     1*, 2, 5, 30*
AMF Räntefond Mix 1, 6     2, 5
AMF Företagsobligationsfond 1, 5*, 6     1*, 2, 5, 30*

2021

Fler valbara fonder Januari Februari Mars April
Vanguard Japan Index 1, 6, 11 11, 23   2, 5, 29
Pictet Russia Index IS USD 1, 6, 7 23 8 2, 3, 4, 5

 

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.