Datum då fonderna är stängda

*Stängt halvdag – bryttiden för kundorder flyttas fram från 15.00 till 12.00, fonden värderas som vanligt.
Stängt heldag – fonden kurssätts ej.
Lördagar och söndagar sker ingen handel.

AMFs fonderDec
AMF Aktiefond Asien Stilla havet 24, 25, 26, 31
AMF Aktiefond Europa 24, 25, 26, 31
AMF Aktiefond Global 5, 24, 25, 26, 31
AMF Aktiefond Mix 24, 25, 26, 31
AMF Aktiefond Nordamerika 5, 24, 25, 26, 31
AMF Aktiefond Småbolag 24, 25, 26, 31
AMF Aktiefond Sverige 24, 25, 26, 31
AMF Aktiefond  Världen 24, 25, 26, 31
AMF Balansfond 24, 25, 26, 31
AMF Räntefond Kort 24, 25, 26, 31
AMF Räntefond  Lång 24, 25, 26, 31
AMF Räntefond Mix 24, 25, 26, 31
AMF Företagsobligationsfond 24, 25, 26, 31
Fler valbara fonderDec
Janus Henderson Latin American  
Vanguard Japan Index 24, 25, 26, 31
Pictet Russia Index IS USD 24, 25, 26, 31
Pictet India Index IS USD 24, 25, 26, 31 
Pictet Emerging Markets Index IS USD 24, 25, 26, 31 
Pictet China Index IS USD 24, 25, 26, 31

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.