Vi påverkar

AMF Fonder AB är ett dotterbolag till AMF Tjänstepension AB och en stor del av påverkansarbetet bedrivs av dessa bolag gemensamt.

Aktivt ägararbete

Vi bedriver påverkansarbete på olika sätt beroende på hur stor andel vi äger i bolaget. I de svenska innehaven äger vi ofta större aktieposter och kan då aktivt delta på bolagsstämmor, i valberedningar och i dialog direkt med bolagen.

I de utländska bolagen äger vi ofta mindre poster och söker primärt olika samarbeten tillsammans med andra investerare för att driva ägarfrågor. Vi röstar på bolagsstämmor, i både svenska och utländska bolag. I utlandet använder AMF Pension och AMF Fonder röstningsrådgivare som verkar genom fullmakt från respektive bolag.

Ägarrapport 2021

Läs mer om vårt ägarstyrningsarbete här

Samarbeten inom hållbarhet

AMF är medlem i ett antal organisationer inom hållbarhet, ansvarsfulla investeringar och ägarfrågor. Både för kunskapsutbyte och lärande, men även för att tillsammans med andra investerare ha större möjlighet att påverka bolag.

Läs mer om våra samarbeten inom hållbarhet

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.