Bra att veta om flytt av din tjänstepension

Många som flyttar sin pension är inte medvetna om att det händer. Att flytta sin tjänstepension är ett stort beslut som kan få stora konsekvenser för din framtida ekonomi. Här förklarar vi hur du kan tänka. 

Det innebär en flytt

  • Ditt garanterade belopp kan försvinna.
  • Risken i sparandet kan förändras.
  • Flyttavgifter kan tillkomma.
Porträtt av Malin Omberg
Att flytta pensionen är ett stort beslut. Ofta handlar det om hundratusentals kronor.

Ett viktigt beslut 

- Ta ett beslut baserat på fakta och låt dig inte övertalas av en trevlig rådgivare eller av banken som erbjuder några tiondels procent lägre bolåneränta. Det kan kosta dig mycket i längden, säger Malin Omberg, stabschef på AMF.
- Att flytta sin tjänstepension kan verka som en liten grej, men det kan handla om hundratusentals kronor. Ändå är det nästan en tredjedel som inte ens är medvetna om att de flyttar, enligt vår årliga flytt­undersökning.

Du kan enkelt avbryta flytten

Vill du stoppa en pågående flytt gör du det enkelt med BankID på spv.se. Du har till ett visst datum på dig att stoppa flytten, efter det genomförs den och det kan ta lång tid att flytta tillbaka. 

Tänk på det här 

Innan du flyttar är det viktigt att tänka igenom ditt beslut. Här är några frågor som du kan ställa till dig själv innan du bestämmer dig för en flytt.

Tänk igenom varför du flyttar. Är du missnöjd eller är det för att få bättre överblick eller ränterabatt på bolånet? Om du flyttar för att få lägre bolåneränta eller så kallad helkundsrabatt, försök räkna ut hur mycket du tjänar på det i längden – inte bara under det närmaste året.

Flyttar du från en traditionell försäkring till en fondförsäkring kan du behöva tänka till en extra gång. Det innebär att:

  • Du byter från ett sparande med garanti till ett sparande utan garanti där du även förväntas välja risknivå och fonder själv.

  • Du förlorar dina garanterade belopp. Om flytten sker nära pensionen kan det innebära att du byter bort tryggheten i form av stabilare pensionsutbetalningar mot rörliga.

  • I en fondförsäkring väljer du själv risknivå och vilka fonder du vill placera din pension i. Det finns möjlighet till högre avkastning men risken att förlora pengar är också större. 

Kolla hur stort pensionskapitalet är och hur mycket det kostar att flytta – det kan valcentralen som administrerar själva flytten eller bolaget som du flyttar ifrån svara på. Om kapitalet är litet kan flyttavgiften bli kännbar.

Ta reda på vad du flyttar från och vad du flyttar till. Du kan jämföra både avgifter, villkor och historisk avkastning mellan olika bolag på den oberoende sajten www.konsumenternas.se

Konsumenternas är en webbplats där du som privatperson får oberoende fakta och vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet. Där kan du jämföra olika pensionsbolag inför en eventuell flytt av pensionskapital. Denna information finns alltså inte hos minPension som många tror.

Allt fler omedvetna flyttar

Vi på AMF har i flera år undersökt hur och varför människor flyttar sina tjänstepensioner. Mönstret är tydligt: en stor andel av de som flyttar vet inte ens om att de har gjort det. 2023 var den siffran 29 %, alltså nästan 1 av 3 personer. Och många hamnade i en pensionsprodukt som de inte hade valt själva om de vetat om vad den innebar. Undersökningen avser kunder i AMF.

Läs mer om hur pensionerna flyttades 2023.