Din tjänstepension i en orolig tid

Tomas Flodén är chef över kapitalförvaltningen på AMF.

Tomas Flodén är chef över kapitalförvaltningen på AMF

Det ekonomiska läget är kärvt, konjunkturen svag och omvärlden osäker. Med en hög inflation, stigande räntor och elpriser pressas människors privatekonomi, och många är oroliga för framtiden. Då kan det vara skönt att veta att vi tar hand om din tjänstepension på ett tryggt sätt och jobbar för att den ska växa så bra som möjligt på lång sikt.

Sedan årets början har börserna varit turbulenta, priserna har ökat på det mesta och räntekostnaderna har stigit för många bostadsägare. Omvärldsläget är osäkert, inte minst efter Rysslands olagliga invasion av Ukraina, och regeringen varnar för en tuff vinter.

– De flesta bedömare tror att vi är på väg in i en lågkonjunktur och läget förvärras av kriget i Ukraina. Vi gör just nu det vi kan för att möta den osäkra utvecklingen, bland annat har vi under året tagit ner risken i vår portfölj, genom att sälja utländska aktier. Vi har också under längre tid investerat i tillgångar som är mindre känsliga för marknadssvängningar och inflation, som till exempel skog och energi, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF.

De allra flesta av våra kunder som sparar till sin pension eller får pension från oss har en traditionell försäkring. Det är ett tryggt sparande jämfört med de flesta andra sparformer. Tomas Flodén förklarar:

– Vi investerar i bolag som vi tror kommer ge god avkastning på sikt. Genom att vi äger många olika typer av bolag och tillgångar sprider vi riskerna. Vi följer och analyserar utvecklingen noggrant och gör anpassningar när det behövs. AMF har dessutom mycket starka finanser. Det innebär att vi står tryggt även i sämre tider. Våra starka finanser ger handlingsfrihet, det vill säga möjlighet att investera pengarna långsiktigt.

Din pension är ett långsiktigt sparande

Till följd av det ekonomiska läget och det oroliga världsläget är totalavkastningen hittills i år -9,5 procent1. För de allra flesta är pensionen ett långsiktigt sparande och de senaste 10 åren har pengarna i den traditionella försäkringen växt med 6,9 procent per år2. Avkastningen är individuell så för att se exakt hur din pension har utvecklats kan du logga in på amf.se

I januari varje år sker en omräkning av pensionsbeloppen utifrån avkastningen föregående år. Pensionsbeloppen kan öka eller minska. Majoriteten av AMFs kunder har utbetalning från en traditionell försäkring livet ut och här finns möjlighet att dämpa en eventuell sänkning.

1. Totalavkastning AMF traditionell försäkring 220101-221031.
2. Totalavkastning AMF traditionell försäkring 121001-220930.

Text: Redaktionen
Publicerad 17 november 2022
amfredaktionen@amf.se