Trygg tjänstepension i en orolig tid

Tomas Flodén är chef över kapitalförvaltningen på AMF.

Tomas Flodén är chef över kapitalförvaltningen på AMF

Den ryska invasionen av Ukraina kommer att få stora och långvariga konsekvenser på många områden. Tankarna går naturligtvis till alla som drabbas direkt av kriget, men många är även oroliga för samhället och ekonomin här hemma. Då kan det vara bra att veta att vi tar hand om din tjänstepension på ett tryggt sätt. Här berättar vi mer.

Sen årets början har börserna varit turbulenta, priserna på el och drivmedel har stigit och oron för inflation har ökat. I slutet av februari inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina.

– Vi befinner oss i ett allvarligt och osäkert läge efter Rysslands oförsvarliga invasion av en europeisk demokrati. Våra tankar går först och främst till det ukrainska folket som drabbas direkt av kriget, men jag förstår om många samtidigt är oroliga för hur det som nu händer ska påverka oss här hemma. På AMF gör vi just nu det vi kan för att möta den osäkra utvecklingen. Vi har bland annat stoppat alla nya investeringar i ryska bolag, och i möjligaste mån sålt de mycket begränsade ryska tillgångar vi haft i vår livportfölj, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF.

De allra flesta av våra kunder som sparar till sin pension eller får pension från oss har en traditionell försäkring. Det är ett tryggt sparande med garanti där vi sköter förvaltningen för att pengarna ska växa så bra som möjligt. Tomas Flodén förklarar:

– För det första sprider vi riskerna. Vi äger många olika typer av bolag och tillgångar, och vi investerar långsiktigt. Vi följer och analyserar utvecklingen i världen noggrant och agerar när det behövs. För det andra har vi mycket starka finanser, något som kallas hög solvens. Det är ett tecken på att ett företag är ekonomiskt stabilt och därför bättre på att klara sämre tider. Det ger oss också handlingsfrihet och möjlighet att investera pengarna långsiktigt. För det tredje har vi en mycket begränsad direkt exponering mot Ryssland, vilket kan vara skönt att veta just nu. AMF står alltså, trots det mycket allvarliga läget, starkt.

Din pension är ett långsiktigt sparande

År 2021 lyckades vi få kundernas pengar att växa med 16,5 procent1. Det motsvarar närmare 90 miljarder kronor som våra kunder med traditionell försäkring fick dela på, eftersom allt överskott vi gör går tillbaka till dig som är kund hos oss.  

Vid årsskiftet höjde vi majoriteten av alla tjänstepensioner som vi betalar ut med mellan 10 och 20 procent. Det kan jämföras med den allmänna pensionen (inkomst-, tilläggs- och garantipensioner) som höjdes med 1,5-2,5 procent. Man ska komma ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Det innebär att ditt utbetalningsbelopp kommande år kan sänkas om avkastningen minskar.  

Att pengarna växer starkt ett enskilt år är självklart bra, men hur de växer över tid är viktigare för att du ska få en bra pension den dag du slutar jobba. Även här har vi lyckats bra. De senaste femton åren har vi i snitt fått pengarna att växa med 7,3 procent varje år. Det är högst av alla jämförbara pensionsbolag2, vilket stärker vår förmåga att tackla mer osäkra tider som de vi nu befinner oss i.

Stabila utbetalningar från vår traditionella försäkring

Du som får pension från oss och har vår traditionella försäkring behöver inte vara orolig för att din pension snabbt ska minska på grund av det som nu händer i omvärlden. Vi räknar om ditt månadsbelopp i januari varje år och det är sen detsamma året ut, om inget ändras i försäkringen eller något extraordinärt inträffar. 

 

1. Totalavkastning AMF traditionell försäkring 2021.

2. Källa: Svensk Försäkring. Avser totalavkastning traditionell försäkring bland jämförbara bolag: AMF, Alecta (totalt), Folksam Tjänstepension, KPA Pension, Skandia Liv och SEB Pension 2007-2021.

 

Text: Redaktionen
Uppdaterad 16 maj 2022
Publicerad 2 mars 2022
amfredaktionen@amf.se