Höjda pensioner 2022

Dan Adolphson Björck är trygghetsekonom på AMF

Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom AMF

Får du pension från oss på AMF? Då fick du antagligen en höjning av ditt månadsbelopp i januari! Men vad påverkar hur mycket du får och hur placerar vi dina pensionspengar? AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson Björck berättar mer.

I oroliga tider kan det vara skönt att veta att din tjänstepension hos oss på AMF mår bra! Det syns till exempel på hur mycket vi betalar ut dig som får pension från oss. I år höjdes de flesta av alla tjänstepensioner som vi betalar ut med mellan 10 och 20 procent. Det kan jämföras med den allmänna pensionen där inkomst-, tilläggs- och garantipensioner höjdes med 1,5-2,5 procent. Så även om tjänstepensionen är en mindre del av den totala inkomsten för de flesta så är det en del som utvecklas bra!

Ditt månadsbelopp räknas om i januari

Det är vanligast att få tjänstepensionen utbetald varje månad, som en lön ungefär. Vissa har valt att få pengar varje månad livet ut, andra att få delar eller allt utbetalt under en begränsad period. Den som inte väljer får automatiskt sin tjänstepension utbetald livet ut. Det är inte ovanligt att få utbetalningar från flera försäkringar samtidigt.

De allra flesta av våra kunder har utbetalning från det som kallas traditionell försäkring. Det är en trygg sparform med garanterade pensionsbelopp vilket ger en stabil inkomst. I januari varje år räknar vi om ditt månadsbelopp. Då tar vi hänsyn till hur mycket pensionskapital som fanns på din tjänstepension vid årsskiftet, under hur lång tid din pension ska betalas ut och om du har återbetalningsskydd. Vi gör också antaganden om framtida avkastning, livslängd, skatt och kostnader. Garantibeloppet förändras inte.

För att se ditt månadsbelopp – Logga in på Dina sidor!

Dan Adolphson Björck är AMFs trygghetsekonom och expert på pensioner. Så här svarar han på två frågor om utbetalning av pensionen som vi ofta får till vår kundservice. 

Vad påverkar min pension?

Pensionen består av flera delar. Samlat kan man säga att pensionerna påverkas av inkomst- och prisutvecklingen i samhället och vad som händer på börsen. Den allmänna pensionen beror till stor del på sysselsättningen. När inkomstutvecklingen är stark i Sverige för de som jobbar så ökar den allmänna pensionen men med viss eftersläpning.

Förenklat kan man säga att nyare tjänstepensioner (premiebestämda) styrs av hur mycket avkastning du får på ditt pensionskapital, det vill säga hur aktier, räntebärande papper, fastigheter och alternativa investeringar har utvecklats under året. Äldre tjänstepensioner (förmånsbestämda) är ofta kopplade till hur priserna i samhället utvecklas. Många har både nyare och äldre former av tjänstepension, där alltså både pris- och börsutveckling har betydelse.

Generellt ökar pensionsutbetalningarna något i början av 2022. För många är det just tjänstepensionen som ökar mest vilket till stor del beror på att börsen gick upp förra året. 

Jag är pensionär, hur placerar ni mina pengar?

En vanlig missuppfattning är att pensionen läggs på hög ungefär som ett bankkonto. I själva verket jobbar vi hela tiden för att pengarna i din tjänstepension ska växa. Dina pengar förvaltas under hela ditt liv, vilket betyder att du får avkastning även när du slutat jobba och får pension utbetalad från oss. Hur din tjänstepension placeras beror till stor del på om utbetalningen har startat eller inte. När du sparar till din pension placeras den med lite högre risk för att pengarna ska växa bättre (högre avkastning). När din pension ska börja betalas ut och under utbetalningstiden så sänks risken för att du ska få en trygg och stabil utbetalning.

Den som har fondförsäkring (istället för traditionell försäkring) kan styra risknivån genom att byta fonder. Vi erbjuder ett tiotal fonder med olika risknivåer som alla har en låg avgift och passar bra för långsiktigt sparande. Att spara i en fondförsäkring ställer lite högre krav på ditt eget engagemang eftersom du själv avgör hur pengarna ska investeras och vilken risk du vill ta. En fondförsäkring saknar garanti och som alltid är det viktigt att jämföra avgifterna.

Om du vill se hur din tjänstepension är placerad kan du logga in på Dina sidor.

Klicka på respektive försäkring och välj fliken "placering av kapital".

Text: Johanna Sarfati, redaktör
Uppdaterad 15 februari 2022
Publicerad 10 februari 2022
amfredaktionen@amf.se