AMFs pensionskunder vinnare

Har du din tjänstepension i traditionell försäkring hos oss på AMF? Då är du en vinnare, enligt en artikel i tidningen Arbetet.


När tidningen Arbetet jämför avkastningen för åren 2012-2019 för yngre personer i de fyra stora tjänstepensionsavtalen hamnar AMFs traditionella försäkring på första plats med en snittavkastning på 11,1 % per år.

Tidningen har hämtat uppgifter från Konsumenternas försäkringsbyrå om hur tjänstepensionen har utvecklats. I jämförelsen kommer privatanställda arbetare ut som vinnare*. De omfattas av en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO och har – om de inte aktivt valt något annat – traditionell försäkring hos oss på AMF.

Läs artikeln i Arbetet här.

Bra för alla kunder med traditionell försäkring

– Den höga avkastningen är förstås väldigt bra för alla våra kunder med traditionell försäkring, säger Dan Adolphson Björk, trygghetsekonom på AMF. Även du som är privatanställd tjänsteman, kommun- och regionanställd eller statligt anställd kan välja AMF för din tjänstepension, så det är inte bara privatanställda arbetare som är vinnare.

Vad beror då den goda avkastningen på?
– Våra starka finanser gör att vi kan fortsätta placera din tjänstepension på det sätt vi tror är långsiktigt bäst. En annan förklaring till att det gått så bra är att vi hela tiden ser till att pengarna sprids mellan olika typer av tillgångar för att över tid skapa en så bra avkastning som möjligt. Det betyder mer pension till dig.

Stor effekt i långa loppet

Men hur stor roll spelar avkastningen egentligen, blir det verkligen så stor skillnad om avkastningen är någon procent högre?


- Tjänstepension är ju långsiktigt och då spelar en ganska liten skillnad i avkastning väldigt stor roll, säger Dan Adolphson Björck. För en typisk pensionssparare kan en procentenhets högre avkastning under 40 år innebära att man får ut cirka 30 procent mer när det är dags att ta ut pensionen**. Det handlar alltså om mycket pengar.

Tjänstepension är ju långsiktigt och då spelar en ganska liten skillnad i avkastning väldigt stor roll

Vad är traditionell försäkring?

Traditionell försäkring är ett sätt att spara till pensionen med balans mellan trygghet och möjlighet till god avkastning. Till skillnad från fondförsäkring, där du som sparare själv kan välja vilka fonder du vill ha i din tjänstepension, så är det pensionsbolaget som tar hand om förvaltningen. Du behöver alltså inte (och kan inte) göra något själv. Det passar dig som inte vill vara aktiv men ändå ha möjlighet till god avkastning.

Avkastningen från AMFs placeringstillgångar fördelas på varje individuell försäkring som en avkastningsränta. Den fastställs varje månad och är beroende av hur AMFs kapitalförvaltning går. Hur just din individuella avkastningsränta blir beror bland annat på hur fördelningen mellan garanti och överskott ser ut i din tjänstepension. Det i sin tur avgör hur fördelningen mellan exempelvis aktier och räntebärande tillgångar är, vilket påverkar avkastningen.

Tänk på att avkastningen som redovisas i artikeln från tidningen Arbetet är ett genomsnitt. Den avkastning just du har fått kan alltså avvika både uppåt och nedåt jämfört med de siffror jämförelsen i Arbetet visar. För att veta hur det gått för din tjänstepension, logga in på Dina Sidor för att se din avkastning och placeringsinriktning.

Hur har det gått för dig?

AMF har över fyra miljoner kunder så chansen är stor att du har tjänstepension hos oss – antingen genom ditt nuvarande jobb eller genom en tidigare anställning. Logga in på Dina sidor på amf.se och följ hur din tjänstepension utvecklas.

Har du traditionell försäkring hos oss?

 

 

* Jämförelsen gäller de så kallade förvalsbolagen, dvs de bolag som är utvalda att ta hand om tjänstepensionen för de som inte gör något val. De fyra tjänstepensionsavtalen är Avtalspension SAF-LO (privatanställda arbetare – där AMF är förhandsval), ITP (privatanställda tjänstemän - där Alecta är förhandsval), PA16 (statligt anställda - där Kåpan är förhandsval) och KAP-KL/AKAP-KL (kommun- och regionanställda - där KPA är förhandsval).

** Beräkning enligt prognosstandard. Person född 1996 med Avtalspension SAF-LO och lön om 27 500 kronor per månad. Premieinbetalning startar vid 25 års ålder och pågår fram till 65 år. Avkastningsantagande om 4 respektive 5 procents avkastning. Utan återbetalningsskydd fram till pensionering. Ingen inflationsanpassning av premier.

Text: Pernilla Jernberg, redaktör
amfredaktionen@amf.se