Hur jobbar AMF med klimatfrågan - och hur går det?

En selfie bild på Anna vår hållbarhetsansvarig

Alla pratar om hur vi ska lösa klimatfrågan och skapa en bra framtid för kommande generationer. Hur kan vi på AMF vara med och dra vårt strå till stacken? Vi frågade Anna Viefhues, hållbarhetsansvarig på AMF. 

Världen står inför stora utmaningar på klimatområdet. Parisavtalet, som innebär att temperaturökningen i världen ska hållas under 2 grader, och helst under 1,5 grader, ställer stora krav på omställning av samhället. AMF förvaltar över 700 miljarder kronor åt fler än 4 miljoner människor. Genom våra investeringar kan vi vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.  

Varför jobbar AMF med klimatfrågan?

- Vi är en del av det svenska trygghetssystemet och vill vara med och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle så mycket vi kan. Och våra kunder och ägare förväntar sig att vi ska göra det. Lyckligtvis går det hand i hand med målet att våra sparares pensionspengar ska kunna växa på bästa sätt. Vi tror nämligen att de bolag som tacklar klimatutmaningarna på ett bra sätt också är bra investeringar som på lång sikt kan ge mer pension. 

Hur jobbar vi med klimatfrågan?

- Vi har åtagit oss att minska klimatavtrycket i våra investeringar i linje med Parisavtalet. Ett sätt att göra det är att investera i bolag som själva bidrar till att ställa om samhället, till exempel vindkraftverk och tillverkning av hållbara batterier. Men vi äger också bolag som arbetar medvetet för att minska sin klimatpåverkan eller har en tydlig plan för hur de ska komma dit. Det kan till exempel vara företag som arbetar aktivt med att minska sina koldioxidutsläpp.
- I de flesta fall pratar vi direkt med bolagen och stöttar dem i deras klimatarbete. När det gäller utländska bolag samarbetar vi med andra ägare, både i Sverige och utomlands, för att nå ut med vilka förväntningar vi har på dem.

Läs mer om hur AMF är med och påverkar

Vilka mål har vi – och hur går det?

- Vårt övergripande mål är som sagt att följa Parisavtalet. Det innebär att utsläppen från våra investeringar (och vår verksamhet) ska vara netto noll senast år 2050. För att ta oss dit har vi tagit fram flera delmål och aktiviteter, exempelvis en ambition att utsläppen ska minska med 25 procent till 2025 och att alla bolag där vi har ett stort inflytande ska redovisa sitt klimatavtryck och sätta klimatmål som följer Parisavtalet. Genom att ta med klimataspekten i alla investeringsbeslut är vårt koldioxidavtryck nästan 40 procent lägre än en bred aktiefond.

- Men det svåra är egentligen inte att få ner avtrycket. I teorin skulle man redan idag kunna sälja av aktier och obligationer i bolag som släpper ut mycket och på så sätt vara i hamn imorgon. Istället tar AMF ansvar genom att stötta och driva på bolag så att de kan ställa om sin verksamhet. Vi vill vara med och förändra på riktigt.  

Vilka förväntningar har vi på bolagen vi investerar i?

- De måste kunna leva upp till de krav och förväntningar som kommer framöver. Det kan handla om att begränsa utsläppen, bidra med lösningar eller att skydda verksamheten från effekter av klimatförändringarna. Det viktiga för oss är att bolagen verkligen vill jobba för att lösa utmaningarna, till exempel genom att sätta egna mål för att minska utsläppen och att öppet redovisa sitt klimatavtryck.

Vad gör vi i vår egen verksamhet?

- Vi har bara ett kontor och här arbetar vi hela tiden med att få till klimatsmarta och miljövänliga lösningar, och det arbetet har verkligen tagit fart under de senaste åren. Våra utsläpp från tjänsteresor och vår pappersförbrukning har minskat i flera år – de låga siffrorna för 2020 beror förstås också på att vi jobbat väldigt mycket hemifrån.

Har du något eget tips på hur man kan leva lite mer klimatsmart?

- Jag är nog inte är ensam om att känna att det är svårt att göra klimatsmarta val hela tiden, det blir lätt en övermäktig uppgift. Mitt bästa tips är att försöka göra  olika, mindre saker som förhoppningsvis leder till förändringar som man orkar fortsätta med. I vår familj har vi till exempel infört vegetariska månader. Vi har också fokuserat på att minska onödiga förpackningar på saker vi köper. Exempelvis köper vi numera bara fast tvål – används förstås flitigt nu i Coronatider!

Klimatmålen är en central del av vår hållbarhetspolicy

  • Vi beaktar klimatperspektiven i våra investeringsbeslut, både för att förstå vår påverkan på klimatet och för att förstå klimatomställningens påverkan på våra investeringar.
  • Vi vill investera för verklig omställning, inte för att uppnå kortsiktiga effekter i vår portfölj.
  • Vi ska sträva efter att investera i bolag som bidrar aktivt till en omställning av samhället till lägre koldioxidutsläpp.
  • Vi är selektiva i branscher med höga utsläpp. Om vi investerar i dessa branscher så ska bolagen har ett lågt klimatavtryck relativt andra i samma bransch.
  • Vi ska helt undvika investeringar i bolag där mer än 10 procent av omsättningen kommer från utvinning av förbränningskol.

Fakta: Parisavtalet

Internationellt klimatavtal som binder alla länder att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader, jämfört med förindustriell tid (cirka 1850). Helst ska den globala uppvärmningen inte överstiga 1,5 grader. Detta innebär enligt FNs klimatpanel att de globala utsläppen av växthusgaser behöver vara nära noll år 2050.

Kolla om du har tjänstepension hos oss på AMF

Text: Pernilla Jernberg, redaktör
amfredaktionen@amf.se