Hur hållbarhet och pension hänger ihop

Märkningar på mat och klimatkompensation på resor kan hjälpa dig att fatta hållbara beslut i vardagen men att orientera sig i pensionssparandet kan vara svårare. När vi på AMF frågade allmänheten svarade 66 %* att de sällan eller aldrig tänkt på vad deras pension kan ha för klimatpåverkan, Jenny Gustafsson berättar mer hur pension och hållbarhet kan hänga ihop.

Vi på AMF har över 4 miljoner kunder som sparar till sin tjänstepension hos oss under tiden de arbetar. Något man kanske sällan tänker på i samband med pensionen är hur den genom var den investeras kan påverka klimat och miljö. De allra flesta av våra kunder (9 av 10) sparar i en traditionell försäkring. Det betyder att våra kapitalförvaltare sköter hur pengarna investeras och sprids över olika tillgångar, allt för att kunden ska få en så stor pension som möjligt.

Jenny Gustafsson är hållbarhetsansvarig inom AMFs kapitalförvaltning.

- Gemensamt för företagen vi investerar i är att vi tror att de är, eller har potential att bli, väl rustade inför framtiden. Därför lägger vi stor vikt på att investera i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete, eller som har en tydlig strategi att förbättra sig inom hållbarhet. I företag där vi redan är ägare försöker vi använda vårt inflytande för att bidra till att utvecklingen fortsätter i en hållbar riktning, säger Jenny Gustafsson, hållbarhetsansvarig på AMFs kapitalförvaltning.

Hållbarhet och långsiktig lönsamhet behöver inte utesluta varandra.

- Att vi söker investeringar som ska ge god avkastning är självklart, det är uppdraget vi har gentemot våra kunder. Men vi vill också att bolagen ska ha en långsiktig plan framåt som visar att de kan möta globala utmaningar på ett ansvarsfullt sätt, exempelvis i klimatfrågan. Det tror vi gynnar både samhället och värdeutvecklingen på våra kunders pensioner, säger Jenny Gustafsson.


Hur kan man få en hållbar förvaltning av sin tjänstepension?

Hos AMF kan du som är kund spara i två typer av försäkringar; traditionell försäkring eller fondförsäkring, du kan även spara i enskilda fonder. Samtliga av dessa typer av sparande omfattas av vårt hållbarhetsarbete.

*Ipsos opinionsundersökning 2020. Baserad på 1502 intervjuer med allmänheten​ mellan 25-75 år.

Kolla om du har tjänstepension hos oss på AMF.

Text: Ebba Lagersten, redaktör
Uppdaterad 13 januari 2021
Publicerad 22 oktober 2020
amfredaktionen@amf.se