Fler oroliga för svensk ekonomi än för egna pensionen

Fyra av tio pensionärer känner en oro för hur pensionen kommer att påverkas av coronaviruset, men betydligt fler – sju av tio – är oroliga för den svenska ekonomin. Men vad många inte tänker på är att dessa saker delvis hänger ihop.

I somras skickade vi på AMF en enkätundersökning till kunder som får pension från oss, och fick över 34 000 svar. Bland annat ställde vi frågor om hur coronapandemin påverkat synen på den egna ekonomin. Cirka 40 procent svarade att de är oroliga för hur pensionen ska påverkas, men många fler känner oro för Sveriges ekonomi.

- Många pensionärer är oroade över svensk ekonomi och att de som är unga inte ska få in en fot på arbetsmarknaden. Men vad man kanske inte tänker på är att den ekonomiska utvecklingen också till viss del kan påverka den egna ekonomin, säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF. Han fortsätter: 
- Situationen på arbetsmarknaden påverkar den allmänna pensionen även om det sker med viss eftersläpning. Tjänstepensionen däremot är främst beroende av utvecklingen på börsen. 

Ekonomin och pensionerna hänger ihop – till viss del

Att få grepp om hur pensionerna påverkas av den svenska ekonomin är inte det lättaste. Men väldigt förenklat kan man säga att den allmänna pensionen påverkas av situationen på arbetsmarknaden och hur stora löneutbetalningar som görs totalt sett. Om många blir arbetslösa så minskar den totala lönesumman och mindre pengar kommer in i systemet. Och därmed kan den allmänna pensionen på sikt påverkas negativt. AP-fonderna, som förvaltar pensionskapitalet inom den allmänna pensionen, jämnar till viss del ut svängningarna.

När det gäller tjänstepension så är det främst utvecklingen på börsen som påverkar. Går börsen ner mycket så påverkas förstås värdet på tjänstepensionen. Men de flesta (9 av 10 av AMFs kunder) har sin tjänstepension i traditionell försäkring, vilket innebär att det finns en garanti i botten, dvs ett garanterat belopp som du minst får i pension.

Tjänstepension: traditionell försäkring och fondförsäkring

Det finns två sparformer för tjänstepension: traditionell försäkring och fondförsäkring. I den traditionella försäkringen finns – förutom en garanti – en stor spridning mellan olika tillgångsslag, vilket gör att den normalt sett är tryggare och mer förutsägbar än fondförsäkring. AMF inför inom kort också en ny regel som gör att det finns en gräns för hur mycket pensionsutbetalningarna kan sjunka från ett år till ett annat. Regeln gäller för kunder som får sin tjänstepension utbetald livet ut, och innebär att en eventuell negativ avkastning inte slår igenom fullt ut direkt utan jämnas ut över flera år. Läs mer här.

Med traditionell försäkring kan man ändå känna sig trygg eftersom värdet inte kan falla hur mycket som helst

Med fondförsäkring har kunden själv möjlighet att påverka utvecklingen av sitt pensionskapital genom att välja vilka fonder hen vill ha. Det finns möjlighet till högre avkastning men man måste också tänka på att fondsparande alltid innebär en risk för att värdet går ner kraftigt. Det är alltså viktigt att hålla koll på hur det går för fonderna. 

Varför går det bra på börsen just nu?

Att Sveriges ekonomi påverkats negativt av coronapandemin har väl inte undgått någon. Men Stockholmsbörsen som gick ner kraftigt i mars har nu återhämtat sig. Hur kan det komma sig?   

- Det kan ju tyckas lite ologiskt men börsen speglar inte läget på den svenska arbetsmarknaden, säger Dan Adolphson Björck. Vi kan alltså ha en situation där arbetslösheten stiger och den allmänna pensionen påverkas negativt medan börsen – och därmed tjänstepensionerna – fortsätter att utvecklas bra.

- Under våren och sommaren har börsen återhämtat sig men ingen vet ju hur länge det kommer att fortsätta. Med traditionell försäkring kan man ändå känna sig trygg eftersom värdet inte kan falla hur mycket som helst. Man har en stabilitet vid utbetalning i alla väder.


Har du tjänstepensionssparande hos oss på AMF?

Det kan du enkelt kolla själv genom att logga in med BankID

Enkäten, som genomfördes i juni 2020, skickades via mejl till AMFs kunder som har pensionsutbetalning. Av de 141 294 personer som öppnade mailet valde cirka 34 591 att svara. Det ger en svarsfrekvens på 24 procent. De flesta var i åldersgruppen 65-69 år (50 procent), därefter 70-74 år (29 procent).

 

Text: Pernilla Jernberg, redaktör
amfredaktionen@amf.se