Videosamtal hjälper pensionärer att hålla kontakt med omvärlden

Fyra av tio använder videosamtal, som t.ex. Facebook Messenger, FaceTime och WhatsApp.

Fyra av tio pensionärer använder videosamtal för att prata med nära och kära. Även sociala medier används för att hålla kontakt med familj och vänner, men också för att följa med i nyhetsflödet. Det visar svaren i vår sommarundersökning som besvarades av mer än 34 000 personer som får tjänstepension från oss på AMF.

I slutet av juni genomförde vi en undersökning bland kunder i åldern 65-79 år som får pensionsutbetalningar från oss på AMF. Den handlade om hur man påverkas av den pågående pandemin, och vi ställde frågor om bland annat hur man kommunicerar med omvärlden och hur man tror att pandemin kommer att påverka den egna pensionen och Sveriges ekonomi.

Över 34 000 personer svarade på undersökningen och nästan alla – 94 procent – anger att de har vidtagit försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset. 92 procent undviker stora folksamlingar, 76 procent undviker aktiviteter/sociala sammanhang och 67 procent har även sett över sina resplaner. Fyra av tio (44 procent) träffar inte heller släktingar som barn eller barnbarn.

Videosamtal och sociala medier viktiga redskap

Fyra av tio använder videosamtal, som t.ex. Facebook Messenger, FaceTime och WhatsApp för att prata med nära och kära. Sociala medier används i kontakten med familj och vänner men också för att följa med i nyhetsflödet. 

- Coronavirusets framfart har förändrat situationen för alla. Förutom de hälsomässiga och ekonomiska bitarna finns det även en social sida som ofta glöms bort. För pensionärerna är det mest påtagligt eftersom man inte kan röra sig lika fritt eller träffa barnbarnen på samma sätt som tidigare säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

Läs mer om vår sommarundersökning här

 

Text: Pernilla Jernberg, redaktör
amfredaktionen@amf.se