Därför gör låga avgifter stor skillnad för pensionen

avgiftsrapport och bild på Dan Adolphson Björck

Fondavgifterna fortsätter att sjunka, enligt AMF Fonders nya fondavgiftsrapport. 
 Att spararna blir allt mer medvetna om vikten av låga avgifter är glädjande, säger Dan Adolphson Björk, trygghetsekonom på AMF.

AMF Fonders årliga avgiftsrapport visar att fondavgifterna fortsätter att sjunka. Spararna har blivit mer medvetna och väljer allt oftare bort dyra fonder, samtidigt som fondbolagen har sänkt avgifterna.

– Avgifternas betydelse har fått stor uppmärksamhet de senaste åren och det har gjort folk mer medvetna. Samtidigt har det blivit enklare att själv jämföra priserna, både för tjänstepensionen och premiepensionen. Det finns gott om alternativ där avgiften är runt 0,5 procent eller lägre, säger Dan Adolphson Björck.  

Avgifter – så funkar det

Att låga avgifter är bättre än höga kan låta självklart. Men hur funkar det egentligen? Grunden är att du sparar till pensionen under många år. Hela tiden dras en avgift – både när du tjänar in din pension (eller själv sätter in nya pengar) och också under åren som pengarna betalas ut. Effekten blir att avgifterna gröper ur sparandet. Och ju fler år man sparar, desto större blir hålet.

AMF har räknat ut att en avgift på 1 procent minskar pensionskapitalet med över 100 000 kronor för en typisk pensionssparare efter 35 års sparande. Detta kan jämföras med en avgift på 0,2 procent, vilken minskar kapitalet med 23 000 kronor. 1

Du som har ett jobb med kollektivavtal har automatiskt tjänstepension. Du kan spara på två sätt, antingen i en traditionell försäkring som är ett tryggt och enkelt sparande med garanti där pensionsbolaget, till exempel AMF, placerar pengarna åt dig, i en fondförsäkring där du själv väljer vilka fonder som pengarna ska placeras i.

– Om man inte gör ett val för sin kollektivavtalade tjänstepension får man automatiskt låga avgifter. För den som vill välja själv finns det gott om alternativ där fondavgiften är cirka 0,5 procent, och räntefonder som är billligare än så. Väljer man någonting dyrare ska man känna till att det är just dyrare, säger Dan Adolphson Björck.

Låga avgifter särskilt viktigt i oroliga tider

Vill du ta kontroll över ditt pensionssparande kan det vara smart att börja med att se över avgifterna. De är ju – till skillnad från avkastningen – förutsägbara, och även små skillnader har betydelse för hur stor pension du får i slutändan.

– Hur pengarna kommer att utvecklas är omöjligt att sia om. Men storleken på avgifterna går att påverka. Och även små avgiftsskillnader gör stor skillnad eftersom vi sparar till pensionen i så många år, säger han.

Man bör även se till konjunkturen förklarar han. Den senaste tiden har avkastningen sjunkit i spåren av den ekonomiska oron, och då blir avgifterna både viktigare och mer kännbara.

– I goda tider kamoufleras höga avgifter eftersom det kan kännas som om pensionen växer bra ändå. Men när börsen backar blir avgifterna extra viktiga. Och den kanske lilla värdeutveckling du ändå får på dina pengar vill du ju inte att avgifterna ska äta upp, säger Dan Adolphson Björck.  

Förutom att ha koll på hur mycket man betalar bör man vara långsiktig när man sparar till sin pension.  

– Man sparar till pensionen under hela yrkeslivet och får vara med om både börsuppgångar och börsfall. Att tajma dessa händelser genom fondval kan vara svårt. Om man väljer fonder med en smalare inriktning, till exempel viss bransch, kan man behöva se över sitt val oftare. Breda fonder har en större riskspridning inbyggt. Generellt är inställningen till risk även kopplat till ålder. I unga år kan många tänka sig en högre risk men med stigande ålder är lägre risk mer efterfrågat. Fundera över vad som passar dig, säger Dan Adolphson Björck.

AMF erbjuder ett tiotal fonder 2 med olika risknivåer som förvaltas aktivt och till låga avgifter. Fondutbudet är anpassat för ett långsiktigt sparande som pension (tjänstepension och premiepension) eller vanligt fondsparande. Inom både tjänstepensions- och premiepensionssystemet är AMFs fonder redan låga avgifter dessutom kraftigt rabatterade.

Sparar du i AMFs fonder? Logga in och kolla vilka fonder du har och hur de utvecklas.

 

Fakta: Fondavgifterna i Sverige

AMF Fonders rapport för 2020 visar att fondavgifterna fortsätter att sjunka, under 2019 sjönk den årliga snittavgiften på svenska fonder till 1,38 procent. På aktiefonder sjönk snittavgiften till 1,55 procent, på räntefonder till 0,96 procent och på Sverigeregistrerade blandfonder till 0,99 procent.  3

Under 2019 uppgick svenskarnas fondsparande till 5 000 miljarder kronor, vilket är all time high. Under våren 2020 flödade 100 miljarder kronor ut från den svenska fondförmögenheten till följd av kraftigt fallande börser under Coronakrisen.

 

[1] Källa: Beräkning av AMF 2017 

[2] Förvaltas av AMF Fonder AB

[3] Årlig avgift för 4 153 fonder på den svenska fondmarknaden, uppgifter om avgifterna är hämtade från Morningstar och sammanställda av AMF. 

 

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

Text: Johanna Sarfati, redaktör
amfredaktionen@amf.se