Gå i pension – så här gör du!

En tidslinje på att förbereda sig inför pension

Att gå i pension behöver inte vara särskilt krångligt. Men det finns några saker du behöver göra för att få det som du vill ha det som pensionär. Det mesta handlar om att planera – när och hur du går i pension spelar stor roll för din framtida ekonomi.

1. Logga in på minPension och se hur det blir

De flesta får allmän pension från staten och tjänstepension från en eller flera arbetsgivare. En del har också eget pensionssparande. På minPension får du överblick över hela din pension och du kan se hos vilket eller vilka bolag du har din tjänstepension. Du kan också göra en prognos – prova hur det skulle bli om du går i pension tidigt eller sent, om du tar ut pensionen under lång eller kort tid eller om du tar ut pension medan du fortfarande jobbar.

Logga in på minPension.se

2. Bestäm när och hur du vill ta ut den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen baseras på din lön, och består av inkomstpension och premiepension. Du behöver inte ta ut dem samtidigt. Den allmänna pensionen kan tas ut från 61 års ålder (62 om du är född 1959 eller senare), och det finns ingen övre åldersgräns. Det går också bra att ta ut bara delar av den och att pausa utbetalningarna efter att de satt igång.

Läs mer om den allmänna pensionen

3. Bestäm när och hur du vill ta ut tjänstepensionen

Många tjänstepensioner börjar betalas ut automatiskt från den månad man fyller 65 år, men reglerna ser olika ut beroende på avtal. Du kan välja att starta din utbetalning tidigare eller senare. 

De flesta har utbetalning under hela livet men i många fall går det också att välja att ta ut tjänstepensionen under till exempel 5, 10 eller 15 år. För att göra dina val behöver du logga in hos det eller de bolag där du har din tjänstepension.

Observera att du måste göra dina val i god tid innan tjänstepensionen börjar betalas ut – efter det kan du inte ändra.

Så här kan du påverka dina utbetalningar

4. Bestäm om du vill ha efterlevandeskydd

Om du vill att din tjänstepension ska gå till din familj om du går bort kan du ansöka om återbetalningsskydd. Det är viktigt att veta att det också innebär att din egen pension blir lite lägre. Inom vissa tjänstepensionsavtal ingår skyddet med automatik och du måste välja bort det om du inte vill ha det. Om du, som de flesta av våra kunder, har Avtalspension SAF-LO har du inte efterlevandeskydd automatiskt – alltså är det viktigt att du ansöker om det om du vill ha det.

Observera att när utbetalningen börjat kan man välja bort återbetalningsskydd men man kan inte lägga till det..

Så fungerar efterlevandeskydd

För premiepensionen kan du teckna efterlevandeskydd för din make/sambo. Även då blir dina egna pensionsutbetalningar lägre.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

5. Genomför dina val

  • Allmän pension 
    Anmäl till Pensionsmyndigheten när du vill börja ta ut premiepensionen och inkomstpensionen. Där väljer du också om du vill ha efterlevandeskydd på premiepensionen. Pensionsmyndigheten ansvarar också för garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för de med låg pension.

Här ansöker du om din allmänna pension

  • Tjänstepension:
    Hos AMF kan du logga in och se över vilka förhandsvalen är för den eller de försäkringar du har hos oss. Där kan du sedan välja när utbetalningen ska starta, hur länge den ska hålla på och om du vill ha efterlevandeskydd eller inte. Du kan göra dina val tidigast sju månader och senast två månader innan pensionen börjar betalas ut.

    Observera att det inte går att ändra utbetalningstid efter att utbetalningen har startat, och då går det inte heller att lägga till efterlevandeskydd..

Här loggar du in på amf.se

Vill du ha fler tips?

Ett av den vanligaste misstagen – utöver att inte planera alls – är att inte tänka igenom hur länge man vill att pensionsutbetalningen ska pågå. Många lever ett aktivt liv långt upp i åren och pensionen ska räcka länge. Här har vi samlat ett antal länkar för dig som vill veta mer om hur man går i pension på ett smart sätt.

Se vår film om hur man går i pension

• Funderar du på att välja en kort utbetalningstid? Tänk på detta!

• Så förändras månadsbeloppen

• Så påverkar skatten din pension

Text: Pernilla Jernberg, redaktör
Uppdaterad 16 juni 2020
Publicerad 8 juni 2020
amfredaktionen@amf.se