Ny gräns ger jämnare utbetalning av tjänstepensionen

Dan Adolphson Björck, AMF

Är du, liksom många andra, orolig för hur börsens utveckling ska påverka din tjänstepension? Då har vi en god nyhet till dig. Vid nästa årsskifte inför AMF nämligen en gräns för hur mycket utbetalningen av tjänstepensionen kan sjunka från ett år till ett annat.

Hur mycket du får i tjänstepension per månad beror på hur kapitalet i din försäkring utvecklats året innan. Eftersom 2019 var ett starkt börsår påverkades 2020 års tjänstepensioner på ett positivt sätt.

Under årets första kvartal slog Coronakrisen till, med fallande börser och ökad arbetslöshet som följd, vilket nu visar sig i Pensionsmyndighetens prognos för 2021. I prognosen, som presenterades i början av maj, flaggar myndigheten för att inkomstpensionen (den största delen av pensionen från staten) kan komma att räknas ned nästa år. Många har även fått se sina premiepensionsfonder sjunka på grund av nedgången på aktiemarknaderna. Även tjänstepensionen, den pension du får från jobbet, påverkas av börsens svängningar.

– Att pensionen varierar kan orsaka oro bland många. På AMF vet vi att det är viktigt för de flesta av våra cirka 800 000 pensionärskunder att veta vad man har att röra sig med och att utbetalningarna är så jämna som möjligt, säger AMFs trygghetsekonom Dan Adolphson Björck.

AMF jobbar hela tiden för att öka tryggheten för spararna. Vid årsskiftet 2020/2021 införs en ny gräns som innebär att den som får sin tjänstepension utbetald livet ut från en traditionell försäkring maximalt kan få en sänkning på 5 procent från ett år till ett annat. På så sätt blir utbetalningarna mer stabila, trygga och förutsägbara i tider när avkastningen är negativ. Ändringen gäller tjänstepension som är placerad i en traditionell försäkring med utbetalning livet ut.

Den nya gränsen medför också att det kan dröja lite längre innan beloppet ökar igen. Tanken är att undvika tvära kast för utbetalningarna.

– Den nya gränsen är en trygghet för dig som får pension från oss. Dessutom – eftersom det handlar om en traditionell försäkring kan du heller aldrig få mindre än det garanterade beloppet. Det kan vara skönt att veta, avslutar Dan Adolphson Björck.

Läs mer om den nya gränsen på amf.se/jamnareutbetalningar

Text: Johanna Sarfati, redaktör
amfredaktionen@amf.se