Fortsatta investeringar för att fler svenska bolag ska komma livskraftiga ur coronakrisen

AMF fortsätter att investera under coronakrisen. Bildkällor: Stena Renewable, Scandic hotels, MatHem

Coronakrisen fortsätter att ha stor påverkan på ekonomin och arbetsmarknaden. För att fler svenska bolag ska klara sig genom krisen har AMF nu avsatt fem miljarder kronor för investeringar i företag som över tid väntas generera avkastning till pensionsspararna.

- Som ägare har vi både ett ansvar och intresse av att säkerställa att våra bra och livskraftiga bolag finns kvar och är konkurrenskraftiga även när pandemin är över, säger Tomas Flodén kapitalförvaltningschef AMF.

AMF är idag stora ägare i ett 30-tal svenska bolag och investeringarna, som kan bli upp till fem miljarder kronor kommer i ett första steg, framförallt att gå till dessa. Men det kan också bli aktuellt att gå in i nya bolag.

- Det är våra pensionssparares intressen av bra och trygga pensioner som vi värnar genom att säkerställa att bolag klarar sig igenom krisen. Vi har ett ansvar att spararnas pensionspengar bara investeras där de har möjlighet att växa, säger Tomas Flodén kapitalförvaltningschef AMF.

Redan under början av året har investeringar genomförts. Exempelvis har AMF skjutit till 140 miljoner kronor till Stena Renewable för utbyggnaden av den svenska vindkraften och 280 miljoner kronor till MatHem för deras expansion av verksamheten. AMF har också ökat sitt ägande i Scandic Hotels som nu uppgår till över 15 procent av bolaget.

- Oavsett om vi investerar i kristider eller när konjunkturen är mer gynnsam, gör vi det eftersom vi tror att det är långsiktigt bra för våra sparare, och att investeringen kan bidra till att de får bättre och tryggare pensioner över tid, säger Tomas Flodén.

Läs mer

Text: Ebba Lagersten, redaktör
amfredaktionen@amf.se

Rekommenderat