Hur påverkar coronakrisen pensionsutbetalningarna?

Jag har min tjänstepension i en traditionell försäkring hos AMF. Hur påverkas mina pensionsutbetalningar under 2020 av coronakrisen och börsfallen i världen?

De allra flesta av AMFs kunder har, precis som du, sin tjänstepension i traditionell försäkring. Hur mycket du får varje månad räknas normalt fram en gång per år. I början av varje år görs en beräkning av hur mycket du ska få varje månad under det kommande året. Månadsbeloppet kan öka eller minska bland annat beroende på hur pensionskapitalet har utvecklats under året som har gått.

Om du loggar in på Dina sidor så kan du se ditt aktuella månadsbelopp.

Jag har min tjänstepension i fondförsäkring hos AMF. Hur påverkas mina pensionsutbetalningar under 2020 av coronakrisen och börsfallen i världen?

Är din tjänstepension placerad i en fondförsäkring så beräknas ditt månadsbelopp utifrån det aktuella fondvärdet, beräkningen görs normalt inför varje månadsutbetalning. En fondförsäkring saknar garanti och dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Du kan byta fonder om du vill.

Logga gärna in på Dina sidor och se över dina fondval och kontrollera att du har en risknivå som passar dig. På Dina sidor hittar du även information om ditt pensionskapital, samt tidigare och kommande utbetalningar.

Du kan läsa mer om risknivå i fondsparande här.

Kan jag byta fonder i min fondförsäkring när utbetalningen har startat?

Ja, du kan när som helst byta fonder, även när utbetalningen har startat. Du gör det enklast genom att logga in på Dina sidor med e-legitimation.


Jag får snart min första pensionsutbetalning från AMF. Kan utbetalningsbeloppet bli lägre än den prognos jag fått tidigare från er?

De flesta tjänstepensioner från AMF börjar automatiskt att betalas ut den månad du fyller 65 år. Fem månader innan får du ett brev från oss med information om ditt preliminära utbetalningsbelopp. Beloppet i brevet är en prognos för din utbetalning, det vill säga en preliminär beräkning av hur mycket du kommer att få i pension varje månad, och räknas fram utifrån det pensionskapital du hade när vi skickade brevet (fem månader tidigare).

På grund av coronaviruset råder stor oro på världens börser och ekonomierna har bromsat in kraftigt. Det här påverkar även din pensionsutbetalning.

Om utbetalningsbeloppet är lägre beror det på att pensionskapitalet har sjunkit i värde sedan prognosen beräknades och att det aktuella värdet på pensionskapitalet medför ett lägre utbetalningsbelopp än vid tidpunkten då prognosen togs fram.

När kommer pensionsutbetalningen från AMF?

Vi betalar ut din pension den 22:a varje månad. Om den 22:a är en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna vardagen innan.


Text: Redaktionen
Uppdaterad 21 augusti 2020
Publicerad 25 mars 2020
amfredaktionen@amf.se