Oro och osäkerhet påverkar världens börser

Jonas Eliasson, vd AMF Fonder

Det råder just nu stor oro på världens marknader. Spridningen av coronaviruset har nu nått USA, som är navet i världsekonomin, samtidigt som ekonomier världen över bromsar in kraftigt.

Många företag och branscher ser en kraftigt minskad efterfrågan på varor och tjänster. Världen över försöker regeringar stimulera ekonomier och underlätta för företagen. Men osäkerheten är fortsatt stor, vilket leder till kraftiga rörelser på världens börser.

Genom åren har olika kriser inneburit kraftiga börsnedgångar. Historiskt har dock börserna återhämtat sig på ett antal år vilket de flesta bedömare förväntar sig även den här gången, även om man inte vet hur lång tid det kommer att ta.

Hur ska man då agera som sparare? Det är i regel klokt för de flesta att vara långsiktiga i sitt sparande. Det är svårt att tajma köp- och försäljningstillfällen, och det finns alltid en risk att som sparare sälja när börsen är nära botten och köpa nära toppen. Därför är ett vanligt råd att månadsspara, för att sprida riskerna över tid.

Sparar du i fonder till din pension eller i annat syfte? Här kan du läsa den längre artikeln där Jonas Eliasson, vd för AMF Fonder, resonerar om den ekonomiska oron och hur den påverkar bolagets fonder.

Text: Johanna Sarfati, redaktör
amfredaktionen@amf.se