"Tänk långsiktigt kring ditt sparande"

Jonas Eliasson, vd AMF Fonder

Det har nu gått drygt två månader sen Coronavirusets utbrott. Världens aktie- och räntemarknader är och kommer vara kraftigt påverkade en tid framöver även om bedömare spår viss återhämtning inom kort.

Efter månader av nedstängning och ändrade konsumtions- och beteendemönster har många länder gått in lågkonjunktur. Inbromsningen av ekonomierna har varit snabbare och kraftigare än vid tidigare kriser men nu tror bedömarna att de åtgärder och stimulanspaket som har vidtagits kommer resultera i viss återhämtning redan senare i år.

Men utvecklingen på lång sikt då? Vid tidigare kriser har börserna återhämtat sig efter ett antal år, och det tror de flesta bedömare kommer ske även denna gång. I vilken takt ekonomierna kan återhämta sig till ett mer normalt läge beror på hur smittspridningen och konsumtionen utvecklas när länderna långsamt öppnas igen.

Hur kan man tänka kring sitt fondsparande?

AMF erbjuder ett tiotal fonder med olika risknivåer. De är alla anpassade för ett långsiktigt sparande som pension (tjänstepension och premiepension) eller vanligt fondsparande. Men hur kan den som sparar i fonder tänka när börserna är oroliga?

För det första är det klokt att vara långsiktig när man sparar. Att tajma när man ska köpa eller sälja är svårt, och som sparare riskerar man att sälja när börsen är nära botten (billigt) och köpa nära toppen (dyrt). Därför är ett vanligt råd att månadsspara, för att på så sätt sprida riskerna över tid.

För det andra är det också viktigt att ha rätt risk i sitt sparande, det vill säga se till att ha en fördelning mellan räntor och aktier som man känner sig bekväm med över tid.

Sparar du i AMFs fonder? Logga in och kolla vilka fonder du har och hur de utvecklas.

Läs den längre artikeln där AMF Fonders vd Jonas Eliasson resonerar kring den ekonomiska oron i USA och Sverige och olika åtgärder och stimulanspaket och vilka effekter de bedöms ha, samt om läget på räntemarknaden och utvecklingen i våra räntefonder.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

Text: Johanna Sarfati, redaktör
amfredaktionen@amf.se

Rekommenderat