Traditionell försäkring – trygg pension med garanti

Illustration med en pengahög med ett hänglås på mitten.

Under osäkra tider kan det vara skönt med garantier. Med en traditionell försäkring - som är det vanligaste sättet att spara till tjänstepension - har du alltid ett garanterat lägsta pensionsbelopp. På så sätt vet du vad som minst kommer att betalas ut till dig varje månad när du går i pension, oavsett vad som händer i världsekonomin.

De flesta av AMFs ungefär fyra miljoner kunder har en tjänstepension med garanti. Det är ett tryggt sätt att spara till pensionen eftersom du är lovad ett visst belopp när det är dags för pension. De allra flesta får dock mer än garantin lovar. Det beror på det så kallade tilläggsbeloppet som du får när förvaltningen går bra. Tilläggsbeloppet kan öka och minska men i botten har du alltid garantin.

– Om man tittar tillbaka har de flesta fått betydligt mer i pension än de garanterade beloppen. Vi arbetar för att det ska bli så även framåt, men det kan vara tryggt att veta att man har en garanti i botten, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef på AMF.

Sparformen med garanti kallas traditionell försäkring. Ofta brukar man säga att en traditionell försäkring är ett bra val för den som inte vill vara så engagerad utan hellre låter erfarna proffs sköta hur pengarna placeras. Johan Sidenmark, som är vd på AMF, berättar att bolagets finansiella styrka är en ytterligare trygghet för spararna då det ger en möjlighet att placera väldigt långsiktigt.

– Pensioner är ett långsiktigt sparande. Därför är det bra för dig som sparare om ditt pensionsbolag kan göra långsiktiga investeringar i tillgångar som ger avkastning över 20, 30 års tid. För att kunna göra det måste man ha starka finansiella muskler. Då kan vi investera i sådant som inte så många andra bolag klarar av, till exempel i nya svenska industrier och uppfinningar, säger Johan Sidenmark, vd på AMF.

Har du pension hos AMF?

AMF har 4 miljoner kunder och de allra flesta av dem sparar i vår traditionella försäkring. Chansen är stor att du är en av dem! För att se vilket slags sparande du har och hur det utvecklats över åren, logga in med BankID och se efter. Här kan du med traditionell försäkring också se ditt garanterade belopp.

Bra att veta i olika åldrar

Text: Redaktionen
Uppdaterad 9 oktober 2020
Publicerad 12 mars 2020
amfredaktionen@amf.se