- Det är i tuffa tider som den traditionella försäkringen verkligen visar sin styrka

Tomas Flodén är chef över kapitalförvaltningen på AMF.

                  Foto: Petter Karlberg

Det är fortsatt mycket oroligt på världens börser och arbetsmarknader. Enligt SCB (AKU) steg arbetslösheten under maj till 9,0 procent och antalet arbetslösa uppgick till knappt 500 000 personer. Men vad innebär turbulensen för pensionssparandet? Här förklarar Tomas Flodén, chef för AMFs kapitalförvaltning, hur AMF jobbar för att säkra pensionerna.

Hur ser ni till att mina pensionspengar är trygga?  

– 9 av 10 av AMFs kunder har en traditionell försäkring. Den har en garanti i botten, det vill säga ett minsta garanterat månadsbelopp när du går i pension. Pengarna investeras också på flera olika sätt, inte bara i aktier utan också i till exempel skog, energi och fastigheter. Vi arbetar dagligen med att se över fördelningen mellan dessa olika investeringar. Det gör vi alltid, oavsett om ett virus eller något annat bidrar till att börserna skakar, säger Tomas Flodén och fortsätter:

– Redan i slutet av januari justerade vi våra innehav på olika sätt eftersom vi anade att vi var på väg mot mer osäkra tider. Vi såg över våra utländska aktier och räntebärande papper. Vi är också långsiktiga ägare i ett 30-tal svenska bolag och dem överger vi inte bara för att det stormar.

De senaste månaderna har AMF också gjort flera investeringar i svenska bolag för att stötta dem i det svåra ekonomiska läget. Totalt har i ett första steg 5 miljarder kronor öronmärkts för satsningar i stora och medelstora svenska företag.

Kan AMF stå emot den här ekonomiska turbulensen?

– Ett av de viktigaste nyckeltalen för ett pensionsbolag är något som kallas solvensgrad. Den talar om hur finansiellt starkt ett bolag är och hur väl det kan klara ekonomiskt kärvare tider. AMF har hög solvens vilket ger oss stor handlingsfrihet när det gäller hur vi kan investera. Vi tror att det kommer uppstå bra möjligheter att investera pensionspengarna i den turbulens som nu råder och där AMF också kan bidra till en återhämtning, säger Tomas Flodén.

– Det är i ett tufft ekonomiskt klimat som den traditionella försäkringen verkligen visar sin styrka. Med vår höga solvens kan vi investera klokt och långsiktigt. Vi befinner oss i ett mycket speciellt och allvarligt läge som förhoppningsvis är övergående, men jag känner mig trygg med att vi kan ta oss igenom den här tuffa tiden.

Vad är speciellt med det här ekonomiska läget jämfört med till exempel finanskrisen 2008?

- Den här situationen skiljer sig från finanskrisen 2008 genom att den har ett snabbare förlopp, och har utlösts av en väldigt speciell störning i omvärlden. När coronasmittan når sin kulmen för att till slut klinga av förväntar vi oss (liksom många andra företag) att marknaderna ska börja återhämta sig. Finanskrisen på 00-talet berodde på stora obalanser i finanssektorn och den krisen fick ett utdraget förlopp. Centralbanker och regeringar lärde sig mycket av den krisen, vilket vi säkert kommer att ha nytta av nu och som förhoppningsvis gör att vi kan hantera den här situationen på ett bra sätt givet förutsättningarna, säger Tomas Flodén.

Läs mer

 

Text: Johanna Sarfati, redaktör
amfredaktionen@amf.se