- Det är i tuffa tider som den traditionella försäkringen verkligen visar sin styrka

Tomas Flodén är chef över kapitalförvaltningen på AMF.

                  Foto: Petter Karlberg

Pandemin tynger fortsatt världsekonomin och arbetsmarknaden, trots att börsen återhämtat sig, och osäkerheten framåt är stor. Vad innebär det för pensionssparandet? Här förklarar Tomas Flodén, chef för AMFs kapitalförvaltning, hur AMF jobbar för att säkra pensionerna.

9 av 10 av AMFs kunder har en traditionell försäkring. Den har en garanti i botten, det vill säga ett minsta garanterat månadsbelopp när du går i pension. Kapitalet placeras på flera olika sätt; i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och till exempel skog och förnyelsebar energi. Totalt handlar det om över 520 miljarder kronor (per 30 sept 2020).

Hur jobbar ni för att ta hand om min pension?

– Vi ser dagligen över hur de olika investeringarna är fördelade. Det gör vi alltid, oavsett om ett virus eller något annat bidrar till att börserna skakar, säger Tomas Flodén och fortsätter,

– Redan i början av 2020 justerade vi våra innehav på olika sätt eftersom vi anade att vi var på väg mot mer osäkra tider. Vi såg då över våra utländska aktier och räntebärande papper. Man ska komma ihåg att AMF är långsiktiga ägare i ett 30-tal svenska bolag och dem överger vi inte bara för att det stormar.

För att stötta svenska företag i det svåra ekonomiska läget har AMF under året gjort flera investeringar. I ett första steg har 5 miljarder kronor öronmärkts för satsningar i stora och medelstora svenska företag.

– Sverige behöver välskötta och livskraftiga företag. Den här satsningen är bra för våra kunder, för företagen och för Sverige i stort, säger Tomas Flodén.

Hur kan AMF stå emot den här ekonomiska turbulensen?

Ett av de viktigaste nyckeltalen för ett pensionsbolag är något som kallas solvensgrad. Det talar om hur finansiellt starkt ett bolag är, alltså bland annat hur väl det kan klara ekonomiskt kärvare tider. AMF har en mycket stark solvens jämfört med andra bolag, vilket är bra för dig som är kund.

– Tack vara att vi är finansiellt starka och tänker långsiktigt har vi lättare att investera klokt även i tuffare tider. Det är i ett stökigt och utmanande ekonomiskt klimat som den traditionella försäkringen verkligen visar sin styrka, avslutar Tomas Flodén.

Text: Johanna Sarfati, redaktör
amfredaktionen@amf.se

Rekommenderat