Dags för gymnasieval: Ljus framtid för yrkesutbildade

Nu är det dags för Sveriges alla nior att söka till gymnasiet. Väljer du en yrkesutbildning så har du goda chanser att få jobb direkt efter skolan. Det visar 2019 års Arbetskraftsbarometer från Statistiska centralbyrån (SCB), där arbetsgivare tillfrågats om behovet av att anställa personal de närmaste åren.

– Arbetsgivarna uppger att de har svårt att rekrytera personer med yrkesutbildning från gymnasiet. Särskilt svårt har de att hitta personer med utbildning inom bygg- och naturbruk, säger Oskar Nilsson, utredare på SCB.

Med en yrkesutbildning ser framtiden alltså ljus ut, jobbmässigt. SCB:s siffror visar dock att andelen elever som läser yrkesprogrammen har minskat med drygt tre procent sedan 2011.

– Framför allt är det programmen Bygg- och anläggning, Restaurang- och livsmedel samt Hantverk som minskat i popularitet, säger Oskar Nilsson.

Färre yrkesutbildade, i kombination med ökad efterfrågan, har lett till brist på arbetskraft inom flera branscher, till exempel bygg, transport, vård och omsorg. Att många äldre jobbar inom dessa yrken bidrar också till behovet av att rekrytera. Störst andel äldre återfinns bland speciallärare och yrkeslärare.

Tre områden som enligt SCB kommer att ha brist på arbetskraft inom de närmaste fem åren är byggbranschen, fordonsbranschen och vårdsektorn.

Hur är det då att jobba inom dessa branscher? Och hur ska man tänka inför gymnasievalet?

Vi har träffat tre av Sveriges representanter i Yrkeslandslagetmuraren Albert Åhlenius, fordonslackeraren Anna Widholm och undersköterskan Jonna Mjörnell. Här berättar de om hur de tänkte när de valde utbildning!

SCB: arbetskraftsbarometer 2019 

 

Text: Monica Glant, redaktör
amfredaktionen@amf.se