Hur växer pensionspengarna?

Tomas Flodén är chef över kapitalförvaltningen på AMF.

                  Foto: Petter Karlberg

 

Varje dag går över fyra miljoner människor i Sverige till jobbet. Det byggs, tillverkas, transporteras, städas, säljs, serveras och repareras. Alla får lön – och de flesta får också tjänstepension. Men hur växer pengarna som du ska leva på när du slutar jobba? Vi har pratat med Tomas Flodén som är ansvarig för AMFs kapitalförvaltning.

Med mer än 670 miljarder kronor i kapital är AMF ett av Sveriges största pensionsbolag. De senaste 15 åren har totalavkastningen varit 7,5 procent* och det är högst i branschen. Ju högre avkastning desto mer får kunderna i pension. 

– Framgången beror på att vi både är långsiktiga och finansiellt starka, vilket gör att vi kan investera på många olika sätt. Vi försöker att hela tiden se till att pengarna är placerade där de kan växa på ett bra, tryggt och långsiktigt sätt, säger Tomas Flodén.

Bolagets stora kapital och långa investeringshorisont skapar möjlighet att placera pengar i många olika tillgångar. Utöver aktier, räntor och fastigheter kan AMF också investera i nya tillgångsslag, något som alla bolag inte har möjlighet att göra. 

– Vi investerar bara i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete, eftersom vi tror att det kan få din pension att växa mest på lång sikt. I exempelvis våra svenska innehav har vi dessutom ofta en god möjlighet att påverka bolagen i rätt riktning, säger Tomas Flodén.

*Källa: Svensk Försäkring. Diagrammet visar totalavkastning, rullande genomsnitt, för pensionsbolag inom traditionell förvaltning för perioden 2005-2019.

**Alecta består av en viktning av portföljerna Alecta förmånsbestämd och Alecta Optimal.

Fakta

  • Totalavkastning är ett mått på hur värdet på de tillgångar som vi förvaltar inom traditionell försäkring ökar eller minskar.
  • De flesta av AMFs kunder sparar i traditionell försäkring.
  • AMF förvaltar ungefär 673 miljarder, varav ca 520 miljarder kronor inom traditionell försäkring.
  • I vår traditionella försäkring investerar vi i aktier, fastigheter samt räntebärande och alternativa tillgångar.
  • AMF är en av de största svenska ägarna på den svenska börsen och en av landets största fastighetsägare.
  • 9 av 10 som jobbar har tjänstepension. Det är pengar som arbetsgivaren betalar in till din pension varje gång du får lön. Det handlar om mycket pengar – upp till ungefär en tredjedel av din framtida pension.

Läs mer

Våga fråga! Måste man göra pensionsval?

Bästa sätten att påverka din pension

Billigt är smart – särskilt när det gäller tjänste­pensionen

Text: Redaktionen
amfredaktionen@amf.se