Flest guldfonder i Sverige

Fondutvärderaren Morningstar har tagit fram ett nytt heltäckande och framåtblickande fondbetyg. Betyget ger fonder med goda förutsättningar i framtiden en guld-, silver- eller bronsmedalj. Totalt har 41 svenska fonder fått högsta betyg. Med hela tio guldmedaljer är AMF den förvaltare i Sverige med flest "guldfonder".

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Våra tio guldfonder

Tio av AMFs fjorton fonder har fått betyget guld i Morningstar Medalist Rating1:

Två silverfonder

Två fonder, AMF Aktiefond Sverige och AMF Strategifond Global, har tilldelats betyget silver. AMFs två korta räntefonder har inte betygsatts.

1. Morningstar, 2 maj 2023

Spara i våra fonder