Flest guldfonder i Sverige

Fondutvärderaren Morningstar har tagit fram ett nytt heltäckande och framåtblickande fondbetyg. Betyget ger fonder med goda förutsättningar i framtiden en guld-, silver- eller bronsmedalj. Totalt har 41 svenska fonder fått högsta betyg. Med hela tio guldmedaljer är AMF den förvaltare i Sverige med flest "guldfonder".

Viktigt att veta om fondsparande: historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

Våra tio guldfonder

Tio av AMFs fjorton fonder har fått betyget guld i Morningstar Medalist Rating1:

Två silverfonder

Två fonder, AMF Aktiefond Sverige och AMF Strategifond Global, har tilldelats betyget silver. AMFs två korta räntefonder har inte betygsatts.

1. Morningstar, 2 maj 2023

Spara i våra fonder