Per Wiklund, vice vd på AMF Fonder

2021-06-21

AMFs fondavgiftsrapport 2020: Rekordlåga avgifter och rekordstor förmögenhet på svensk fondmarknad

För fjärde året i rad sjönk under 2020 den genomsnittliga årliga avgiften på den svenska fondmarknaden till 1,37 procent (1,38) – en lägsta nivå på 14 år. Avgifterna sjunker inom såväl huvudkategorin aktiefonder till 1,52 procent (1,55) som inom blandfonder till 1,29 procent (1,31). Inom räntefonder låg den genomsnittliga avgiften still på 0,96 procent. Svenska sparare fortsatte i hög utsträckning att välja billigare fonder och de kapitalviktade årliga avgifterna är fortsatt lägre än genomsnittsavgifterna. Trots att Coronapandemin medverkat till ett volatilt börsår och minskat nettosparande, ökade den svenska fondförmögenheten och slog nytt rekord under 2020. De svenska avgifterna står sig även fortsatt väl i en europeisk jämförelse. Sverige har lägst avgift inom långa räntefonder, och näst lägst avgifter inom aktiefonder och blandfonder.

– Vi ser utifrån de kapitalviktade årliga avgifterna att många fortsätter att spara i billigare fonder, vilket är smart. Generellt har avgifterna fortsatt kunnat pressas nedåt även under 2020 inte minst eftersom kloka sparare själva aktivt väljer bort dyra fonder. Samtidigt ser vi en liten avgiftshöjning inom ett par populära fondkategorier, för första gången sedan 2016, och vi tappar förstaplatsen i Europa när fondavgifter jämförs. Vi får hoppas att det här inte är de första tecknen på ett trendbrott, säger Per Wiklund, administrativ chef och vice vd på AMF Fonder.

Fondavgifterna sjönk generellt inom aktie- och blandfonder 2020, och låg stilla inom räntefonder. Inom svenska aktiefonder kunde en liten avgiftsökning konstateras för första gången sedan 2016, liksom inom Sverigeregistrerade blandfonder. Inom alternativa investeringar syntes samtidigt den första avgiftsökningen sedan 2015.  

– Coronakrisen slog hårt mot fondsparandet i ett initialt skede, och ledde till ett rekordstort och hastigt utflöde på närmare 100 miljarder. Återhämtningen kom dock snabbt, redan under slutet av våren 2020, och när året summerades hade svenskarnas fondförmögenhet ökat med 400 miljarder kronor. Att fondavgifterna fortsätter sjunka för fjärde året i rad är både glädjande och viktigt för spararna, även om förändringen är på marginalen i år. Det kan inte nog betonas hur stor skillnad det kan innebära för ett långsiktigt sparande som det till pensionen om man väljer prisvärda fonder med låg avgift. Det gäller givetvis inte minst under stökiga perioder när marknaden rör sig snabbt och det inte finns samma fallhöjd eller acceptans för höga avgifter som äter upp sparandet, säger Per Wiklund, administrativ chef och vice VD på AMF Fonder.

Sverige fortsätter att stå sig väl i konkurrensen gentemot övriga Europa och vi har lägst fondavgifter inom långa räntefonder och näst lägst inom aktiefonder och blandfonder efter Nederländerna. Inom samtliga tre kategorier minskar också de svenska fondavgifterna.


Ladda ned media