Tomas Flodén

2022-07-05

AMF lanserar ny fond – AMF Strategifond Global

Idag tisdag den 5 juli stärker AMF sitt fonderbjudande genom lanseringen av den nya fonden AMF Strategifond Global. Fonden är en så kallad specialmatarfond, som investerar i andra fonder och har möjlighet att använda en så kallad hävstång genom belåning eller derivat. Fonden kommer att investera minst 85 procent i AMF Aktiefond Global, och upp till 15 procent i andra fonder och derivatinstrument. AMF Strategifond global kommer att förvaltas av AMFs experter på allokering, och dra nytta såväl av kompetens inom fondförvaltning som strategisk allokering.

– Jag är glad över att vi kan bredda vårt fondutbud med AMF Strategifond Global, som på ett intressant sätt kombinerar AMFs  expertis inom fondförvaltning och allokering, med möjligheten att använda sig av en hävstång som kan öka placeringsutrymmet när det ses som gynnsamt. Detta tillsammans med en låg avgift och höga hållbarhetsambitioner gör fonden intressant inte minst för de fondsparare som sparar långsiktigt, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF och vd AMF Fonder.

AMF Strategifond Global förvaltas av Magnus Jonasson och Thomas Nordahl, experter på allokering och portföljkonstruktion. Fondens utveckling kommer att jämföras med jämförelseindex MSCI ESG Leaders NR.

– AMF Strategifond Global kommer alltid att placera minst 85 procent i AMF Aktiefond Global, men möjligheten finns att genom en hävstång variera andelen till över 100 procent. Därutöver har vi också möjlighet att placera upp till 15 procent i andra fonder, och i derivatinstrument. Vi kommer använda kompetens och erfarenhet från vår traditionella pensionsförvaltning, för att jobba aktivt med allokeringen av total aktieandel och fördelning mellan tillgångsslagen, samt kombinera det med den aktiva förvaltningen av aktier och räntor som finns i våra fonder, säger Magnus Jonasson, chef allokeringsavdelningen AMF Fonder och förvaltare av AMF Strategifond Global. 

AMF Strategifond Global förvaltas av AMF Fonder och har en årlig avgift på 0,4 procent. Fonden kommer att ha en förhållandevis hög risknivå, och passar därför framförallt sparare med en tidshorisont som är längre än 5 år. Andelen aktier i fonden kan variera mellan 85 och 200 procent.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.