Ulf Alexandersson

2022-02-02

AMF får pris för årets Nordamerikafond 2021

AMF Aktiefond Nordamerika har utsetts till årets Nordamerikafond av Sveriges största fondhandelsplats, Fondmarknaden.se, som årligen delar ut utmärkelser för de bästa fonderna inom ett antal kategorier. AMF Aktiefond Nordamerika är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad på investeringar i Nordamerika, framför allt i USA. Fonden förvaltas av Ulf Alexandersson och Björn Lind


- Det känns väldigt roligt att få det här fina kvittot på att vi lyckades förvalta förtroendet från fondens andelsägare så framgångsrikt under det gångna året. Det här stärker vår tro på att vi har en framgångsrik strategi för fonden, med en god balans i investeringar som ger långsiktig och stabil avkastning. Det, tillsammans med ambitiösa hållbarhetsambitioner och en låg avgift, är viktiga framgångsfaktorer för fonden, säger Ulf Alexandersson, förvaltare AMF Aktiefond Nordamerika. 

- Flera av våra fonder presterade väldigt bra avkastningsmässigt under 2021, och det är roligt att det uppmärksammas på olika sätt. AMF Aktiefond Sverige har lyfts fram som en av få Sverigefonder som lyckades slå börsens index förra året, och som den fond som presterat bäst mot index sedan 2012*. AMF Aktiefond Småbolag har lyfts fram som en av de bäst avkastande småbolagsfonderna inom PPM**, och nu får AMF Aktiefond Nordamerika det här välförtjänta priset. AMFs mål är att erbjuda hög avkastning till låg avgift, vilket det här är fina kvitton på att vi gör. Det är roligt för våra duktiga förvaltare, och för våra kunder givetvis, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF. 


Intervju med Ulf Alexandersson: Årets Nordamerikafond 2021 - AMF Aktiefond Nordamerika - YouTube

Mer om priset: Årets fonder 2021
 

/* Källa: Dagens Industri 5/1-2022, ”Rekordsvårt att slå börsen”

/** Källa: Dagens Industri 22/1-2022,”Enkla receptet är svårslaget”

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på
amf.se/fonder.