2019-03-22

AMF kommenterar rapport från Swedbank 

Dagens rapport är ett första steg för att besvara de mest akuta anklagelserna mot Swedbank. Det är viktigt att Finansinspektionen nu får möjlighet att granska saken vidare, och att banken som de meddelat samarbetar fullt ut med dem och andra myndigheter.

Vi hade dock förväntat oss mer, och vår bedömning är att det krävs mer för att stärka förtroendet för banken. Vi är inte nöjda med beskedet att den fortsatt processen inte ska redovisa så öppet som möjligt. 

Vi kommer därför fortsätta verka för mer transparens och öppenhet, för att därigenom öka förtroendet för banken, och för att stänga utestående frågor.  

Johan Sidenmark, vd AMF