Tomas Flodén

2021-09-01

AMF samlar kapitalförvaltningen i gemensam organisation

AMF samlar kapitalförvaltningen för fond- och livförvaltning i en gemensam organisation. Tomas Flodén – idag kapitalförvaltningschef på AMF – har utsetts till chef för den samlade kapitalförvaltningen, och vd för AMF Fonder där verksamheten kommer att bedrivas. Syftet med sammanslagningen är att stärka AMFs erbjudande till samtliga sparare, genom att samla kompetens och resurser, och underlätta ett närmare samarbete kring strategiskt viktiga frågor som hållbarhet och ägarstyrning.

- AMF har redan idag en mycket konkurrenskraftig kapitalförvaltning. Vi har levererat den högsta avkastningen bland jämförbara pensionsbolag de senaste 5, 10 och 15 åren*, vi ligger i framkant vad gäller investeringar i fastigheter och andra alternativa tillgångar som skog, energi och infrastruktur, och vi står finansiellt mycket starkt. Vi erbjuder även ett antal populära fonder som får höga betyg av oberoende utvärderare, inte minst för ett långsiktigt sparande som det till pensionen. När vi nu samlar vår kapitalförvaltning för liv- och fondförvaltningen i en gemensam organisation med ansvar för 800 miljarder kronor stärker det våra möjligheter att fortsatt leverera en långsiktigt hög avkastning till alla våra sparare, samtidigt som vi kan utveckla verksamheten inom viktiga områden, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

- Jag är väldigt glad och stolt över förtroendet som det utvidgade uppdraget innebär, och jag är övertygad om att det här kommer att stärka oss ytterligare inom viktiga områden som strategisk allokering, aktiva positioner och värdeskapande ägararbete. Det här ska synas i avkastningen, och ambitionen är att kunna erbjuda ett ännu mer attraktivt sparande till mycket konkurrenskraftiga avgifter för alla våra kunder. Vi kommer att bli en starkare investerare, en bättre ägare och vi kommer att få en mer konkurrenskraftig, kompetent och resursstark förvaltning. Vi kommer även att kunna jobba bättre och effektivare inom strategiskt viktiga områden som hållbarhet, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF. 

Åsa Kjellander fortsätter som styrelseordförande i AMF Fonder. Den personal som idag arbetar inom kapitalförvaltningen på livbolaget AMF (AMF Pensionsförsäkringar AB) övergår per den 1 september till AMF Fonder. Anders Oscarsson blir aktiechef och ägaransvarig i den nya organisationen, Katarina Romberg chef för alternativa investeringar och fastigheter, Bengt Björkén chef för räntebärande tillgångar och Magnus Jonasson chef för allokering. De ansvariga förvaltarna för AMFs fonder kvarstår som ansvariga för de respektive fonderna. Per Wiklund, idag tillförordnad vd för AMF Fonder, återgår till sin tidigare roll som vice vd och stabschef för bolaget, Christoffer Axelsson blir administrativ chef och Ebba Hammarström riskchef.

* Avser totalavkastning för jämförbara bolag med traditionell förvaltning beräknad enligt Svensk Försäkrings rekommendationer.