Marie Litezings

2021-06-23

Fortsatt populärt med tidsbestämd utbetalning av tjänstepension men uttagstiderna ökar

På senare år har det blivit populärt att välja bort den livsvariga utbetalningen för tjänstepensionen. Bland AMFs sparare som under 2020 påbörjade utbetalning av sin tjänstepension togs 60 procent av pensionskapitalet ut tidsbestämt. Ökningen är liten de senaste två åren vilket tyder på att de tidsbestämda uttagen planar ur om än på en hög nivå. Samtidigt ökar den genomsnittliga uttagstiden till nio år vilket beror på att fler väljer tio år snarare än fem år som utbetalningstid.

Generellt är det vanligare med tidsbestämd utbetalning om man har ett lägre kapital och/eller inom fondförsäkring samt mindre vanligt bland statsanställda. Eget val av pensionstidpunkt ökar sannolikheten för att man också väljer tidsbestämd utbetalning (istället för livsvarig utbetalning som är förvalet). Hur stor andel av tjänstepensionen som tas ut tidsbestämt styrs också till stor del av villkorens utformning.

- De två dominerande skälen till tidsbestämd utbetalning av tjänstepensionen är mer pengar här och nu och känslan att själv få styra. Man har många sätt att rättfärdiga beslutet och fördelarna upplevs som konkreta medan nackdelarna är abstrakta. Men den dag tjänstepensionen upphör får man anpassa sina levnadsomkostnader, använda sina besparingar eller söka behovsprövade stöd. Fler behöver upptäcka fördelarna med livsvarig utbetalning som ger en jämn inkomst under alla år säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

Det har blivit vanligare att man önskar en gradvis övergång från arbetsliv till pension genom att minska arbetstiden, arbeta med något som är mindre krävande eller ger större personlig tillfredställelse.

- När man går ner i arbetstid påbörjar man ofta någon form av pensionsuttag för att täcka sin inkomstförlust. Här är det viktigt att man inte rundar av för tidigt eller tar ut tjänstepensionen i för snabb takt eftersom det kan få stora följder för den egna ekonomin. För den allmänna pensionen väntar gravis höjda åldersgränser och då är det viktigt att man kan arbeta längre på egna villkor. Man bör besöka Uttagsplaneraren hos minPension för att jämföra sina inkomster som yrkesverksam, jobbonär och pensionär säger Dan Adolphson Björck. 

Den genomsnittliga uttagstiden (för de som väljer en tidsbestämd utbetalning av tjänstepensionen) har ökat successivt, från cirka sju år 2015 till nio år 2020. Det ska jämföras med att den som går i pension idag lever i snitt drygt 20 år efter pensionering. Samtidigt är den långsiktiga trenden att medellivslängden blir allt högre. 

- Det kan givetvis vara befogat att ta ut en del av tjänstepensionen tidsbestämt, till exempel om man har ett mindre belopp som härrör från ett gammalt sommarjobb. Men generellt är tjänstepensionen en viktig del av försörjningen under ett långt liv som pensionär. Vi på AMF har förbättrat vår information till blivande pensionärer med tydlig visualisering på vår hemsida om att tjänstepensionen upphör (0 kr i månaden) om man väljer fem eller tio års utbetalning. Det resulterade i att färre tar ut sin pension tidsbestämt säger Marie Litezings, chef Kund och Affär på AMF.

 

 

Alla

Privatanställda arbetare (Avtalspension SAF-LO)

Privatanställda tjänstemän (ITP1/ITPK)

Kommun- och regionanställda (KAP-KL/AKAP-KL)

Statligt anställda (PA16)

 

Livsvarigt

Tidsbestämt

Livsvarigt

Tidsbestämt

Livsvarigt

Tidsbestämt

Livsvarigt

Tidsbestämt

Livsvarigt

Tidsbestämt

2012

64%

36%

85%

15%

30%

70%

57%

43%

98%

2%

2013

62%

39%

87%

13%

41%

59%

55%

45%

93%

7%

2014

58%

42%

84%

16%

43%

57%

56%

44%

88%

12%

2015

55%

45%

82%

18%

43%

57%

52%

48%

90%

10%

2016

52%

48%

73%

27%

42%

58%

51%

49%

88%

12%

2017

49%

51%

47%

53%

42%

58%

50%

50%

91%

9%

2018

43%

57%

45%

55%

40%

60%

32%

68%

92%

8%

2019

41%

59%

42%

58%

39%

61%

30%

70%

92%

8%

2020

40%

60%

42%

58%

36%

64%

40%

60%

83%

17%