Dan Adolphson Björck, Trygghetsekonom

2021-03-18

Låg kunskap om avgifter och placeringsmöjligheter för tjänstepensionen

Det råder osäkerhet kring vilken sparform för tjänstepensionen som kostar mest. Var tredje (32 procent) vet inte, ungefär lika många (31 procent) tror att fondförsäkring är dyrast, var fjärde (26 procent) tror traditionell försäkring medan var tionde (12 procent) menar att det inte är någon skillnad mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Bilden är också oklar över vilken sparform som bäst möjliggör investeringar i alternativa tillgångar som skog, infrastruktur och vindkraft. Det visar en ny undersökning från AMF.

Generellt finns det stor okunskap om tjänstepensionen och de olika sparformerna, traditionell försäkring (med garanti där pensionsbolaget sköter förvaltningen) och fondförsäkring (där man väljer själv vilka fonder som pengarna ska placeras i). Den upplevda kunskapsnivån om de två sparformerna är relativt låg med något högre kunskap om fondförsäkring.

– Tjänstepensionen är hushållens största ekonomiska tillgång efter bostaden. Låga avgifter är otroligt viktigt för ett långsiktigt sparande som tjänstepensionen eftersom höga avgifter gröper ur sparandet år efter år. Därför är det olyckligt att många tror att traditionell försäkring är dyrare än fondförsäkring, när förhållandet oftast är det omvända. Med stigande ålder ökar dock vetskapen om att fondförsäkringar tenderar att ha högre avgifter än traditionell försäkring, säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

– Dessutom finns det vissa oklarheter kring vilka investeringsmöjligheter pensionsförvaltarna har inom de olika sparformerna. Att tjänstepensionen ofta placeras i aktier, räntebärande papper och fastigheter har nog de flesta koll på. Men många tror att en fondförsäkring innebär bättre möjligheter att investera långsiktigt i till exempel vindkraft, skog och infrastruktur. I själva verket är det inom traditionell försäkring som det går enklast att investera i illikvida tillgångar, fortsätter Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF. 

En absolut majoritet – två av tre (65 procent) – vill ha en tjänstepension som inte kräver egna placeringsval (där pensionsförvaltaren sköter förvaltningen). Var fjärde (23 procent) vill engagera sig och påverka hur förvaltningen sker, t.ex. välja ett sparande med mer risk för större avkastningsmöjlighet. Många vill också ha en mix av traditionell försäkring och fondförsäkring. Nivån på det personliga engagemanget, inställningen till finansiell risk och ålder avgör vilken sparform man föredrar för sin tjänstepension. Intresset för att göra egna val gällande den egna tjänstepensionen varierar mycket inom alla åldersgrupper. Lägst är intresset inom offentlig sektor och störst bland privatanställda tjänstemän.

– Intresset för att göra egna placeringsval för pensionen har sjunkit på senare år. En automatisk anpassning av risknivån i sin tjänstepension efter ålder, vare sig den sker i traditionell försäkring eller i fondförsäkring, är nog den lösning som passar de flesta. Ju närmare pensionen man är desto större blir önskemålet om en traditionell försäkring med garanterade pensionsbelopp som ger stabilitet vid utbetalning, säger Dan Adolphson Björck

Låg- och medelinkomsttagare är mer benägna att välja traditionell försäkring medan höginkomsttagare hellre vill ha fondförsäkring. Här finns det också vissa skillnader i händelser som kan påverka den privatekonomiska situationen.

– De som föredrar traditionell försäkring är mer känsliga för förändringar i plånboken som en större oförutsedd utgift eller högre bostadskostnader medan de som föredrar fondförsäkring är mer bekymrade över risken för en börsnedgång. Har man en traditionell försäkring behöver man inte tänka på hur pensionen är placerad eftersom pensionsbolaget sköter förvaltningen. I en fondförsäkring däremot bör man se över sina fondval emellanåt, säger Dan Adolphson Björck.

Undersökningen genomfördes nov-dec 2020 via Demoskop (webbenkät baserad på ett slumpmässigt urval). Totalt 1731 intervjuer av yrkesverksamma i åldersgruppen 25-68 år.


Ladda ned media