Aino Bunge, stabschef

2020-12-22

AMFs Flyttrapport 2020: Fler flyttar sin tjänstepension men många är fortsatt omedvetna

Flyttaktiviteten inom kollektivavtalad tjänstepension fortsätter att öka. Var tredje sparare är emellertid omedveten om att denne har flyttat sin tjänstepension och fler än fyra av tio (41 procent) hamnar i fondförsäkring trots att de uppger att de föredrar traditionell försäkring. Tanken på flytt väcks ofta av någon annan, främst bank eller finansiell rådgivare, och hälften jämför inte olika alternativ innan de flyttar. Det visar AMFs Flyttrapport som presenteras för femte året i rad, där statistik över flyttar av kollektivavtalade tjänstepensioner kombineras med intervjuer med sparare som flyttat sin tjänstepension från AMF.

– Vi är varma anhängare av flytträtt och det är positivt att den enskilde spararen kan välja förvaltare och flytta sitt pensionskapital dit man önskar. Det ger större frihet, konsumentmakt och inflytande över sin egen pension och framtid. Men ingen ska få sin tjänstepension flyttad mot sin vilja eller utan att veta om det. Vi ser att omedvetenheten återigen ökar samtidigt som många hamnar i en annan sparform än den de önskar. Det bör vara ett aktivt val av spararen att byta förvaltare och sparform. Ett stort ansvar ligger på bolagen som initierar en flytt, men vi ser också att det finns möjligheter till en förbättrad informationsgivning. I dagsläget omfattas t.ex. inte den kollektivavtalade marknaden av branschrekommendationen om flyttfaktablad via minPension. Kunskap om tjänstepension och tydliga fakta kring vad en flytt innebär bör förmedlas genom objektiva parter. Vi välkomnar här det nya partsägda bolaget Avtalat vars uppgift är att informera om pension och försäkring via jobbet, men tycker att även flyttinformationen bör stärkas, säger Aino Bunge, vice vd och stabschef på AMF.

Det främsta motivet för att flytta tjänstepensionen är viljan att samla sitt sparande hos en aktör. I de fall där en bank väckte tanken på flytt var fler än tidigare, 44 procent (34 procent 2019), i kontakt med banken för att förhandla om bolån.

– Kontakter med banken om bolån leder inte sällan till flytt av tjänstepension. Här gäller det att hålla huvudet kallt och försöka räkna ut hur mycket helkundsrabatten är värd i längden – inte bara under det närmaste året. Det är viktigt att ta reda på vad du flyttar från och vad du flyttar till, säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

Syftet med flyttrapporten är att belysa flyttströmmarna för tjänstepensioner och att öka förståelsen för hur kunderna agerar vid flytt av tjänstepension. AMF strävar efter att göra de kunder som väljer att byta pensionsbolag medvetna om vad en flytt till eller från ett bolag innebär. Underlaget består av information från de olika valcentralerna, Svensk Försäkring, Pensionsmyndigheteten, samt en undersökning genomförd våren 2020 bland kunder som flyttat sin tjänstepension från AMF. 


Ladda ned media