Per Wiklund, vice vd på AMF Fonder

2020-06-29

AMFs fondavgiftsrapport 2019: Rekordlåga avgifter på den svenska fondmarknaden

Den genomsnittliga årliga avgiften på fondmarknaden sjönk under 2019 till 1,38 procent (1,41), och är därmed på den lägsta nivån sedan AMF publicerade den första avgiftsrapporten för 13 år sedan. För huvudkategorin aktiefonder sjönk snittavgiften till 1,55 procent (1,58). Även snittavgiften för räntefonder och Sverigeregistrerade blandfonder har minskat, till 0,96 procent (0,98) respektive 0,99 procent (1,05). Samtidigt ökade svenskarnas fondsparande under 2019, delvis tack vare börsåterhämtningen efter nedgången i slutet av 2018, och den svenska fondförmögenheten nådde för första gången 5 000 miljarder kronor. Coronakrisen har dock satt tydliga spår med kraftigt fallande börser världen över under våren 2020, och 100 miljarder kronor flödade ut från den svenska fondförmögenheten i mars 2020 innan fallet dämpades.

– Glädjande nog kan vi se att fondavgifterna fortsätter att sjunka. Avgifterna för aktiefonder fortsätter att pressas nedåt och har nu sjunkit tre år i rad. Det sker bland annat mot bakgrund av att svenska fondbolag i högre grad tar fler kostnader själva, istället för att belasta spararna, och genom att uppmärksamheten kring och den ökade förståelsen för vikten av låga avgifter fått sparare att välja bort dyra fonder. Svenska sparare har under förra året fortsatt att välja  billigare fonder i hög utsträckning vilket de kapitalviktade årliga avgifterna visar. Dessa ligger lägre än de genomsnittliga årliga avgifterna, förutom i kategorin fond-i-fond, och sjönk också jämfört med 2018, säger Per Wiklund, administrativ chef och vice VD på AMF Fonder.


Överlag sjunker fondavgifterna inom kategorierna aktie-, ränte- och blandfonder. För fond-i-fonder inom blandfonder sjönk också den årliga avgiften tillbaka efter en ökning 2018. Avgifterna för alternativa investeringar ligger still.


– Coronakrisen slog i ett första skede mycket hårt mot fondsparandet, och den samlade svenska fondförmögenheten föll i samband med att världens börser rasade. Många har i spåren av detta valt att förändra sitt sparande, genom att dra ner på risken, och vi har sedan dess sett en återhämtning på världens finansmarknader. Krisen och det fortsatt osäkra ekonomiska läget understryker samtidigt betydelsen av låga avgifter. När siffrorna visar rött blir det svårare att bortse ifrån att höga avgifter gröper ur kapitalet, och det finns inte längre samma överskott att ta avgiften ifrån. Avgifterna blir därigenom mer påtagliga, vilket förhoppningsvis kan leda till en fortsatt press nedåt, säger Per Wiklund, administrativ chef och vice VD på AMF Fonder.


Att spara via Investeringssparkonto (ISK) fortsatte under 2019 att vara en populär sparform, med ett ökat nettosparande på 29 miljarder kronor. Direktsparandet fortsatte samtidigt att minska med 8 miljarder kronor och har haft en negativ utveckling de senaste fem åren.


Ladda ned media