Katarina Romberg

2019-06-24

AMF har ingått avtal om förvärv av 89.9% av Bergvik Skog Öst

AMF köper 89.9% av utestående aktier i BSÖ Holding AB av BillerudKorsnäs Skog & Industri AB. Bolaget värderas till 12,2 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis. BSÖ Holding AB äger genom sitt dotterbolag Bergvik Skog Öst AB drygt 317 000 hektar skogsmark i mellersta Sverige. Investeringen är AMFs första direktinvestering i skog.

– AMF äger sedan tidigare skog indirekt via våra innehav i noterade skogsbolag, men nu får vi även en direktinvestering i välskötta och ansvarsfullt brukade skogar genom köpet av ett av Sveriges största skogsägande bolag. Skog passar väl in i vår strategi att öka andelen alternativa investeringar som exempelvis vindkraft och infrastruktur i portföljen. Vi ser att den svenska skogen är en bra långsiktig investering som dessutom kan spela en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Katarina Romberg, chef för Alternativa investeringar på AMF.

Bergvik Skog Öst AB omfattar totalt 363 000 hektar mark, varav 295 000 hektar produktiv skogsmark, huvudsakligen i mellersta Sverige. Bolaget ägs idag av BillerudKorsnäs, som kvarstår som samägare genom en minoritetsandel. Som en del av transaktionen ingås långsiktiga avtal med BillerudKorsnäs för leverans av virke.

–  Vårt uppdrag är att ge våra fyra miljoner sparare så bra och trygga tjänstepensioner som möjligt. Att investera i skog passar AMFs långsiktiga investeringshorisont väl och ska bidra till en stabil och hållbar avkastning över tid. Det är en viktig pusselbit i portföljen för att kunna möta tuffare marknadsförhållanden eller om det rådande lågränteläget blir bestående, säger Tomas Flodén, Kapitalförvaltningschef AMF.