Vår investeringsfilosofi

För att kunna ge våra kunder bästa möjliga avkastning bedriver AMF en aktiv, ansvarstagande och långsiktig förvaltning. Oavsett om du har en traditionell försäkring eller sparar i fonder hos oss så präglas vi av dessa värden.

Aktiv

Aktiv betyder för oss att vi gör en självständig och oberoende bedömning innan vi investerar, att vi vågar fatta egna beslut och kan ha en avvikande uppfattning från övriga aktörer. Vi menar att aktiv förvaltning har förutsättning att ge en bättre avkastning på sikt.

Ansvarstagande 

Ansvarstagande är för oss att investera i välskötta bolag med en tydlig affärsmodell, ett gynnsamt ledarskap, en god lönsamhet (god avkastning) och ett medvetet hållbarhetsarbete. Det är också ansvarstagande är att försöka påverka de bolag vi investerar i att bli bättre.

Långsiktig 

Långsiktig förvaltning innebär att vi tar tillvara på det som skapar värde över tid. Det kan handla om att i ett tidigt skede satsa på en investering som vi tror på och att våga hålla kvar investeringen över en längre tidshorisont. Som en långsiktig aktör ges vi möjligheter att placera pengar på ett sätt som gör skillnad. 

Tack vare våra kostnadseffektiva processer och vårt stora kapital kan vi erbjuda våra kunder aktiv, ansvarstagande och långsiktig förvaltning till låga avgifter.