Vår investeringsfilosofi

AMF bedriver en aktiv, långsiktig och ansvarstagande förvaltning för att skapa den bästa möjliga avkastningen för våra kunder.

Aktiv

Vi är övertygade om att aktiv förvaltning ger en bättre avkastning på sikt. Att ha en aktiv förvaltning innebär bland annat att vi gör en självständig bedömning av bolag vi investerar i, och att vi kan ha en annan uppfattning än andra investerare. Vi kan också avstå från att satsa på bolag som vi bedömer vara övervärderade eller extra riskfyllda.

Långsiktig

Långsiktig förvaltning innebär för oss att ta vara på de investeringsmöjligheter som skapar värde över tid. Det kan till exempel innebära att i ett tidigt skede satsa på en investering som vi tror på och att våga hålla kvar investeringen över en längre tid, för att skapa värde till våra kunder.

Ansvarstagande

Hållbarhet är en integrerad och naturlig del av investeringsprocessen. Vi tror att bolag med väl genomtänkta affärsmodeller och där ledningen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor, både har högre lönsamhet över tid och utsätts för lägre risk än andra bolag.